Inschrijvingen 2020 – 2021

Interesse in onze school en inschrijvingen voor het schooljaar 2020 – 2021

Als u interesse heeft in onze school voor uw zoon of dochter, dan verwelkomen we u graag op het GO! atheneum Mariakerke op een van de volgende infomomenten:

 •  Infoavond op dinsdag 11 februari 2020 van 19.00 uur tot 21.00 uur

  Inschrijven kan via deze link.

  Ouders ontvangen een gezamenlijke uiteenzetting over de schoolstructuur, lessentabellen, modules,… Tijdens de uiteenzetting nodigen we de kinderen graag uit op een QR speurtocht, waarbij informatie wordt gegeven over het leven op onze school. Aansluitend bestaat ook de mogelijkheid om de klassen te bezoeken. In het praatcafé maken onze directie, leerkrachten en leerlingbegeleiding graag nog wat tijd vrij voor een individueel gesprekje.

 • Openschooldag en infomomenten op zaterdag 21 maart 2020 van 10.00 uur tot 16.00 uur.

  Inschrijven kan via deze link.

  U kan de klassen vrij bezoeken en er wordt om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur een infosessie gegeven over de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Tijdens deze infosessie verduidelijken we u onze visie, ons aanbod en de waarden waar we als school voor staan.
  Voor de leerlingen die de stap naar het eerste middelbaar moeten maken, is deze dag bijzonder belangrijk.


Inschrijvingen in het eerste jaar

 Inschrijven via het online aanmeldingssysteem

 • Leerlingen die overstappen van het lager naar het secundair onderwijs, kunnen zich online aanmelden via een gezamenlijk aanmeldingssysteem (voor alle Gentse scholen) voorafgaand aan de inschrijving.
 • Dankzij dit aanmeldsysteem krijgt u de kans om uw kind tijdig en op een objectieve manier te laten inschrijven in de secundaire school van uw voorkeur. De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2020-2021 loopt van 23 maart om 12.00 uur tot en met vrijdag 22 april 2020 om 12.00 uur.
 • Let op: ook de inschrijving van broers en zussen gebeurt via deze aanmeldingsprocedure. Het volstaat dan om de school van broer of zus aan te duiden om voorrang te krijgen.
 • Meer info over deze procedure vindt u op volgende link: klik hier voor meer info.
 • De aanmelding zal gebeuren via: gent.be.
  Hierbij geven de ouders de gegevens van hun kind(eren) en hun schoolvoorkeuren in. Bovenaan zetten ze de school van hun hoogste voorkeur. Het is belangrijk dat ouders bij hun aanmelding meer dan één school aanduiden, want dan stijgt hun kans op een plaats.

Na de aanmeldingsperiode worden de leerlingen bij al hun voorkeursscholen op de lijst geplaatst. Op basis van toeval worden de leerlingen per schoollijst geordend. Na deze ordening behoudt elke leerling de school met de meest gunstige (hoogste) ordening. Het is dan ook belangrijk om bij de aanmelding zoveel mogelijk voorkeursscholen in te dienen.
Indien er voor onze school voldoende plaatsen zijn, heeft iedereen zijn eerste plaats van voorkeur. Indien er meer leerlingen zijn dan plaatsen, kan het niet anders dan dat er leerlingen geweigerd worden. Dankzij het aanmeldingssysteem kunnen leerlingen zich voor verschillende scholen aanmelden en zo meer kans maken op een school van voorkeur.

Na deze procedure ontvangen de ouders een toewijzingsmail op maandag 4 mei 2020. Met deze mail kan u uw kind laten inschrijven op onze school. Op woensdag 06 mei 2020 organiseren we dan de definitieve inschrijvingen tussen 13.00 en 19.00 uur. Wie op dat moment niet aanwezig kan zijn, kan zich definitief komen inschrijven tot en met vrijdag 29 mei 2020 na afspraak tijdens de schooluren.

Wat als u zich niet aanmeldt via het online aanmeldingssysteem?

Ouders die hun kind niet aanmelden, krijgen geen voorrangsmail en kunnen vanaf juni rechtstreeks op onze school inschrijven. U moet er dan wel rekening mee houden dat onze school de maximumcapaciteit (160 leerlingen) al zou kunnen hebben bereikt en enkel nog inschrijving op de wachtlijst mogelijk is.
Opgelet: de inschrijving van een minderjarige leerling is pas geldig, als hij/zij vergezeld is van één van de ouders of zijn/ haar voogd. Gelieve ook de identiteitskaart mee te brengen.

 Veel gestelde vragen over “meldjeaan”: meldjeaansecundair.gent.be/faq

 Helpdesk “meldjeaan”:

e-mail: meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be

U kan ook te alle tijde contact opnemen met de directie van de school, via:

Inschrijvingen in de overige jaren

Vanaf 20 april 2020 kan u uw kind inschrijven vanaf het 2de jaar tot en met het 6de jaar.

U kan bij ons terecht op:
– maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur
– woensdag van 8.00 tot 13.00 uur

of u kan ook contact opnemen met de directie van de school, via:

Indien u een afspraak met de directie/leerlingenbegeleider wenst, kan u die het best telefonisch maken.

Wat meebrengen?

Voor de inschrijving van uw kind brengt u de volgende documenten mee:

 • identiteitskaart
 • rapport van de (vorige) school

De aanwezigheid van één van de ouders (of voogd) is absoluut noodzakelijk.

Komt u in aanmerking voor een schooltoelage?

Alle informatie hierover vindt u op de website over schooltoelage (www.schooltoelage.be) of bel het gratis infonummer 1700 tijdens de kantooruren.

U kunt ook een schriftelijke of een online aanvraag indienen via de website.