Inschrijvingen 2019 – 2020

OPGELET: om u nog voor het einde van de meld-je-aan-periode te kunnen informeren, is onze OpenSchoolDag verplaatst naar zaterdag 23 maart!

Het aanmelden zelf begint pas

 • 1 april 2019 (12 uur) – 26 april 2019 (12 uur): aanmelden voor het 1ste secundair (ook voor broers en zussen)
 • 13 mei 2019: ouders die hebben aangemeld, krijgen in de late namiddag het resultaat toegestuurd.
 • 15 mei 2019 – 07 juni 2019: inschrijven voor 1ste jaar secundair op school (wij zullen op woensdagnamiddag/avond 29 mei onze deuren alvast open stellen, zodat iedereen die het wenst zich effectief kan inschrijven).

Interesse in onze school en inschrijvingen voor het schooljaar 2019 – 2020

Als u interesse heeft in onze school voor uw zoon of dochter, dan verwelkomen we u graag op het GO! atheneum Mariakerke op het volgende infomoment:

 • Openschooldag en infomomenten op zaterdag 23 maart 2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
  U kan de klassen vrij bezoeken en er wordt een infosessie gegeven over de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Tijdens deze infosessie verduidelijken we u onze visie, ons aanbod, en de waarden waar we als school voor staan, bespreken we de praktische zaken en beantwoorden we ook uw vragen.

Inschrijvingen in het eerste jaar

 Inschrijven via het online aanmeldingssysteem:

 • Leerlingen die overstappen van het lager naar het secundair onderwijs, kunnen zich online aanmelden via een gezamenlijk aanmeldingssysteem (voor alle Gentse scholen) voorafgaand aan de inschrijving.
 • Dankzij dit aanmeldsysteem krijgt u de kans om uw kind tijdig en op een objectieve manier te laten inschrijven in de secundaire school van uw voorkeur. De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2019-2020 loopt van 01 april om 12.00 uur tot en met vrijdag 26 april 2019 om 12.00 uur.
 • Let op: ook de inschrijving van broers en zussen gebeurt via deze aanmeldingsprocedure. Het volstaat dan om de school van broer of zus aan te duiden om voorrang te krijgen.
 • Meer info over deze procedure vindt u op volgende link: klik hier voor meer info.
 • De aanmelding zal gebeuren via: gent.be.
  Hierbij geven de ouders de gegevens van hun kind(eren) en hun schoolvoorkeuren in. Bovenaan zetten ze de school van hun hoogste voorkeur. Het is belangrijk dat ouders bij hun aanmelding meer dan één school aanduiden, want dan stijgt hun kans op een plaats.
 • De volledige infobrochure van de Stad Gent kan u hier downloaden.

In december 2018 krijgen normaal gezien alle leerlingen van het 6de leerjaar van de Gentse basisscholen en van de basisscholen in de randgemeenten een brochure met daarin alle info. Na de aanmeldingsperiode worden de leerlingen bij al hun voorkeursscholen op de lijst geplaatst. Op basis van toeval worden de leerlingen per schoollijst geordend. Na deze ordening behoudt elke leerling de school met de meest gunstige (hoogste) ordening. Het is dan ook belangrijk om bij de aanmelding zoveel mogelijk voorkeursscholen in te dienen.
Indien er voor onze school voldoende plaatsen zijn, heeft iedereen zijn eerste plaats van voorkeur. Indien er meer leerlingen zijn dan plaatsen, kan het niet anders dan dat er leerlingen geweigerd worden. Dankzij het aanmeldingssysteem kunnen leerlingen zich voor verschillende scholen aanmelden en zo meer kans maken op een school van voorkeur.

Na deze procedure ontvangen de ouders een toewijzingsticket. Met dit ticket kan u uw kind laten inschrijven op onze school.

Wat als u zich niet aanmeldt via het online aanmeldingssysteem

Ouders die hun kind niet aanmelden, krijgen geen ticket en kunnen na de aanmeldingsperiode en de toewijzing rechtstreeks op onze school inschrijven.  U moet er dan wel rekening mee houden dat onze school de maximumcapaciteit (160 leerlingen) al zou kunnen hebben bereikt en enkel nog inschrijving op de wachtlijst mogelijk is.
Opgelet: de inschrijving van een minderjarige leerling is pas geldig, als hij/zij vergezeld is van één van de ouders of zijn/ haar voogd. Gelieve ook de identiteitskaart mee te brengen.

 Veel gestelde vragen over “meldjeaan”: meldjeaansecundair.gent.be/faq

 Helpdesk “meldjeaan”:

e-mail: meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be

U kan ook te alle tijde contact opnemen met de directie van de school, via:

Inschrijvingen in de overige jaren

Vanaf wellicht april 2019 kan u uw kind inschrijven vanaf het 2de jaar tot en met het 6de jaar. We delen u hier de exacte datum later nog mee.

U kan bij ons terecht op:
– maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur
– woensdag van 8.00 tot 13.00 uur

of u kan ook contact opnemen met de directie van de school, via:

 

Wat meebrengen?

Voor de inschrijving van uw kind brengt u de volgende documenten mee:

 • identiteitskaart
 • rapport van de (vorige) school

De aanwezigheid van één van de ouders (of voogd) is absoluut noodzakelijk.

Komt u in aanmerking voor een schooltoelage?

Alle informatie hierover vindt u op de website over schooltoelage (www.schooltoelage.be) of bel het gratis infonummer 1700 tijdens de kantooruren.

U kunt ook een schriftelijke of een online aanvraag indienen via de website.