Praktisch

Hier vindt u een aantal praktische dingen terug, zoals de kosten, de dagindeling, het schoolrestaurant…