Afwezigheid

Bij afwezigheid van de leerling(e) verwittigt u liefst zo snel mogelijk het leerlingensecretariaat op hun rechtstreekse nummers:

  • leerlingensecretariaat voor het 1ste en 2de jaar: 09/216 84 43
  • leerlingensecretariaat voor het 3de en 4de jaar: 09/216 84 37
  • leerlingensecretariaat voor het 5de en 6de jaar: 09/216 84 42

Ook voor andere leerlingenadministratie mag u rechtstreeks bellen.

Na elke afwezigheid moet de leerling(e) de eerstvolgende schooldag een schriftelijk attest afgeven, ook als de leerling de school verlaten heeft wegens ziekte en de ouders telefonisch werden verwittigd. De briefjes worden onmiddellijk na terugkomst ingediend op het leerlingensecretariaat.