Digisprong

Vanuit het Ministerie van Onderwijs is er in 2022 besloten middelen vrij te maken voor een digisprong. Het GO! atheneum Mariakerke is van mening dat het digitale element een middel is om tot beter onderwijs te komen, maar geen doel op zich.

Concreet betekent dit dat we vanaf het schooljaar 2022-2023 voor elke leerling een ‘gratis’ toestel voorzien hebben. De leerling hoeft dat zelf niet aan te kopen, maar betaalt wel een waarborg en ondertekent een gebruiksovereenkomst. Het toestel is en blijft eigendom van de school en wordt door de school beheerd, het dient enkel om het leerproces te ondersteunen.

De leerling neemt de laptop mee naar huis en school, zodat hij/zij altijd beschikt over een computer. De computer zal zeker niet in elke les gebruikt worden: wanneer het nodig is, wordt dat aangegeven via de digitale agenda. Zo weten de leerlingen wanneer ze het toestel eventueel thuis kunnen laten. Ze houden de laptop zes jaar bij zich en geven die na het zesde jaar of bij het verlaten van de school weer af.
Bij de laptop zit ook een lader en een stevige hoes.