Digisprong

Vanuit het Ministerie van Onderwijs is er besloten middelen vrij te maken voor een digisprong. Het GO! atheneum Mariakerke is van mening dat het digitale element een middel is om tot beter onderwijs te komen, maar geen doel op zich.

Concreet betekent dit dat we vanaf het schooljaar 2022-2023 voor elke leerling een ‘gratis’ toestel voorzien. De leerling hoeft dat zelf niet aan te kopen, maar betaalt wel een waarborg en ondertekent een gebruiksovereenkomst. Het toestel is en blijft eigendom van de school en wordt door de school beheerd, het dient enkel om het leerproces te ondersteunen.

Wij voorzien twee formules en u kiest zelf welke formule het best past bij uw situatie:

1. De leerling neemt de laptop mee naar huis en school, zodat hij/zij altijd beschikt over een computer.

2. De leerling ontleent op school een laptop voor één of meerdere lessen, omdat hij/zij thuis zelf al over een degelijk toestel beschikt.

Concreet gaat het om de HP ProBook 445 G8 notebook-pc met een opslagruimte van 128 GB SSD. De leerlingen moeten dit toestel dus NIET zelf aankopen.