Leerlingenraad

Wij hebben al jàren een leerlingenraad op school, die op regelmatige basis vergadert. Bij de opstart is dit nog onder begeleiding van een leerkracht, maar we kiezen ervoor de leerlingen meer eigenaarschap te geven en deze vergaderingen in eigen handen te nemen. Hun vragen, verzuchtingen en besluiten worden altijd besproken met de directie en waar mogelijk wordt hieraan tegemoetgekomen.

Ze organiseren ook zélf acties: muziekmiddagen, een Halloweenfilm, de Anything but a Backpack-day, het Gotchaspel, Complimentendag, het buddytraject…

De leerlingenraad wordt officieel opgericht na verkiezingen. De leerlingen kunnen hierin concrete voorstellen doen over onder meer naschoolse activiteiten, examen- en lessenrooster of herinrichting van de speelplaats en de lokalen.

Dit jaar zijn Simon Hertens en Éowyn Vercruysse respectievelijk voorzitter en secretaris.

De leerlingenraad van de 1ste en 2de graad heeft een adviserende functie.