Leerlingenraad

Wij hebben al jàren een leerlingenraad op school. Meer bepaald: drie leerlingenraden. Eentje voor de eerste graad, eentje voor de tweede graad, en eentje voor de derde graad, die eigenlijk ook min of meer de algemene is. Maar de noden voor een eerste graad zijn nu eenmaal anders dan die voor leerlingen van een derde graad, en probeer dan als twaalfjarige maar eens op te boksen tegen een achttienjarige. We hebben er dus drie, en die vergaderen op regelmatige basis. Hun vragen, verzuchtingen en besluiten worden altijd besproken met de directie, en waar mogelijk wordt eraan tegemoetgekomen.

De leerlingenraad wordt officieel opgericht na verkiezingen. De leerlingen kunnen hierin concrete voorstellen doen over onder meer naschoolse activiteiten, examen- en lessenrooster, herinrichting van de speelplaats en de lokalen, en richten ook soms zelf activiteiten in.

De leerlingenraad van de 1ste en 2de graad heeft een adviserende functie.