tToneel

Al achttien jaar op rij zet mevrouw Cruyt samen met een aantal andere leerkrachten, een of meerdere regisseurs en een ganse groep leerlingen de schouders onder dit project. Er wordt gerepeteerd op woensdagmiddag en in de kerstvakantie, en alle leerlingen die willen, kunnen deelnemen. Het stuk wordt door henzelf, via improvisatie, geschreven. Na de kerstvakantie wordt het stuk dan een aantal keer opgevoerd, en is meestal uitverkocht. We geven ook een voorstelling voor de basisscholen uit de buurt, en zorgen voor duurzame contacten in Mariakerke door het uitnodigen van buitenstaanders op onze school.

De bespreking en de foto’s van de editie van 2020, “Het Sprookt in mijn hoofd”,  kan u hier bekijken.