Cel Leerlingenbegeleiding

Als leerling sta je er op school niet alleen voor. Heeft een leerling problemen, dan spreekt die best in de eerste plaats de klastitularis aan. Daarnaast kan hij of zij ook altijd terecht bij een van de leerlingbegeleiders, mijnheer Werner Kinds in lokaal 0.09 voor de eerste graad, mevrouw Aline Dekeyser in lokaal 0.28a voor de tweede graad en mevrouw Silvia Tavernier in lokaal 1.19 voor de derde graad. Bij voorkeur wordt daarvoor een afspraak gemaakt via Smartschool.

Op school kan je ook een afspraak maken met het CLB. Zowel psychologe Anke Merchiers als maatschappelijk werkers Simon Plets  en Semme Karsikaya zijn op regelmatige basis aanwezig.  Hieronder kan u vinden waarvoor u het CLB kan raadplegen.

Leerlingenbegeleiders, CLB en directie werken nauw samen in de cel Leerlingenbegeleiding om de leerlingen de nodige zorg en steun te verlenen.

Centrum voor Leerlingbegeleiding

Als u een afspraak wil, gelieve dan telefonisch contact op te nemen.

* Het Centrum voor leerlingbegeleiding wil ouders, leerlingen en school helpen om het welbevinden te verhogen van de leerlingen, in de scholen die het begeleidt. Hiervoor willen we samenwerken op 4 domeinen: het leren en studeren, het begeleiden van de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren.

* De aanpak is multidisciplinair (arts, psycholoog, verpleegkundige, maatschappelijk werker).

* Het onderzoek en de begeleiding starten op vraag van de leerling, de ouders of de school.

* Als CLB team wensen we ons onafhankelijk op te stellen om objectief te kunnen adviseren. Respect voor privacy en discretie vinden we in onze samenwerking zeer belangrijk. De begeleiding is kosteloos.

* Graag willen we zonder onderscheid te maken, een luisterend oor zijn voor eenieder in ons werkgebied.

 De preventieve gezondheidszorg binnen het C.L.B.

* Artsen en verpleegkundigen hebben een aantal verplichte taken opgelegd gekregen binnen de CLB-werking.

* Medische onderzoeken: elk kind ondergaat gedurende zijn/haar schoolloopbaan een aantal verplichte medische onderzoeken. Dat gebeurt in het eerste en het derde jaar secundair onderwijs.
Telkens zal aan de ouders gevraagd worden om een vragenlijst met gegevens die relevant zijn voor het kind in te vullen. Naar aanleiding van deze consulten kunnen de ouders steeds onze aandacht vragen voor specifieke problemen. Ouders krijgen steeds schriftelijk verslag over het onderzoek.

* Vaccinaties
De ouders hebben vrije keuze om de vaccinaties al dan niet door de CLB-arts te laten toedienen.

* Zoals alle teamleden staan ook de verpleegkundigen en artsen ter beschikking van leerlingen en ouders.

* Het beroepsgeheim wordt ten allen tijde gewaarborgd.

Contactpersonen:

Via mail of smartschool (onze naam intypen in de zoekbalk) kan je ons rechtstreeks een berichtje sturen. Je kan ook telefonisch contact opnemen op het algemeen nummer van het CLB (09 243 79 70) en vragen naar het CLB contactpersoon van jouw school. Via de leerlingbegeleiding kan je ook altijd een vraag aan ons stellen.

  • Verpleegkundige :

Inés Dedier
email: ines.dedier@clbgent.be

  • Arts :

Andreas Schepens
email: andreas.schepens@clbgent.be

  • Psychologe :

Anke Merchiers
e-mail:  anke.merchiers@clbgent.be
Werk gsm: 0473/ 52 23 25

  • Maatschappelijk werkers :

Simon Plets
email: simon.plets@clbgent.be
werk gsm: 0499 51 71 84

Semme Karsikaya
email: semme.karsikaya@clbgent.be

Ons adres :

CLB GO Gent
Voskenslaan 262
9000 Gent
Tel : 09/243.79.70
Website: www.clbgent.be