Dagindeling

Elk lesuur duurt vijftig minuten. In de eerste graad hebben de leerlingen normaal gezien nooit les op een C-uur, D-uur of een vijfde uur op woensdag. Ook in de tweede en de derde graad wordt dit zo veel mogelijk vermeden.

De eerste graad heeft wel een verplicht uur “leeratelier” op een van de C-uren. Ook inhaallessen, huiswerkklassen en inhaaltoetsen vallen op een C- of een D-uur. In onderstaande tabel kan u zien op welke dag elke klas zijn leeratelier heeft. Let op: met de nieuwe lesroosters begin oktober kan dit uur veranderen, we geven dan ook de veranderde toestand even mee. Dit uur is niet vrijblijvend maar verplicht.