Benodigdheden 2022-2023

Onze nieuwe leerlingen in het eerste jaar krijgen in de loop van de tweede helft van augustus een lijst met schoolbenodigdheden per vak toegestuurd. Dat gaat dan om papier, schriften, mappen, tussenbladen, schrijfmateriaal, latten…
De lijst van schooljaar 2022-2023 kan je hier bekijken, maar dat kan natuurlijk wijzigen per schooljaar.

Vanaf het schooljaar 2022-2023 krijgen alle leerlingen een eigen laptop (met waarborg en gebruikersovereenkomst) van de school, die ze te allen tijde op school moeten bij hebben. Deze computer kan ook mee naar huis, aangezien we voor alle communicatie (schoolagenda, materiaal, toetsen, brieven, …) met het online platform Smartschool werken. Voor wie thuis over het nodige materiaal beschikt, is het ook mogelijk elke dag op school een computer te lenen. De leerlingen hoeven dus NIET een eigen computer aan te kopen.

Ook een wetenschappelijke rekenmachine moeten de leerlingen niet zelf aanschaffen: onze ouderwerking voorziet een exemplaar per leerling.

Voor schoolboeken werken wij met het systeem van Iddink, maar het staat u natuurlijk volledig vrij om op eigen houtje alle benodigde boeken aan te schaffen. Nieuwe leerlingen krijgen na inschrijving ook de lijst met boeken en schoolcode mee.