Schoolraad

Om de vier jaar wordt er een nieuwe schoolraad verkozen. Daarin zitten vertegenwoordigers van de ouders, de leraars, de leerlingen zelf, en een paar gecoöpteerden uit de lokale gemeenschap die geen rechtstreekse band hebben met de school, maar onderwijs zeer belangrijk vinden en daar graag mee richting aan geven. De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over alle beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school.

Vanaf 1 april 2017: Voorzitter: Mevr. Hilde De Moor (vanuit ouders)
Ondervoorzitter: Mevr. Régine Beaucarne d’Eenaeme  (vanuit personeel)
Secretaris: Mevr. Anja Van Den Bossche (directeur)
Leden: Mevr. Annik Cruyt  (vanuit personeel)
Mevr. Lisa Plovier  (vanuit personeel)
Mevr. Rosane Machiels  (vanuit ouders)
Dhr. David Buysse  (vanuit ouders)
Mevr. Eva Bral (gecoöpteerd raadslid)
Dhr. Wouter Duyck (gecoöpteerd raadslid)
Dhr. Frederik Goossens (vanuit leerlingen)
Mevr. Aurélie Eggermont (vanuit leerlingen)

Onze schoolraad ressorteert onder de GO! scholengroep GENT.