Schoolraad

Om de vier jaar wordt er een nieuwe schoolraad verkozen. Daarin zitten vertegenwoordigers van de ouders, de leraars, de leerlingen zelf en een paar gecoöpteerden uit de lokale gemeenschap die geen rechtstreekse band hebben met de school, maar onderwijs zeer belangrijk vinden en daar graag mee richting aan geven. De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over alle beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school.

Vanaf 1 april 2021: Voorzitter: Mevr. Mieke Leroy (gecoöpteerd raadslid)
Ondervoorzitter: Dhr. Nikolaas Brennan (vanuit personeel)
Secretaris: Mevr. Anja Van Den Bossche (directeur)
Leden: Mevr. Fien Dochy  (vanuit personeel)
Mevr. Gudrun Rombaut (vanuit personeel)
Dhr. Philip Bernard (vanuit ouders)
Mevr. Kristel Colpaert (vanuit ouders)
Mevr. Judith Kerkhof (vanuit ouders)
Dhr. Kristoff Ongenaet (gecoöpteerd raadslid)
Mevr. Arwen Vercruysse (vanuit leerlingen)
Dhr. Léon De Paepe (vanuit leerlingen)

Onze schoolraad ressorteert onder de GO! scholengroep GENT.