Schoolraad

Om de vier jaar wordt er een nieuwe schoolraad verkozen. Daarin zitten vertegenwoordigers van de ouders, de leraars, de leerlingen zelf en een paar gecoöpteerden uit de lokale gemeenschap die geen rechtstreekse band hebben met de school, maar onderwijs zeer belangrijk vinden en daar graag mee richting aan geven. De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over alle beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school.

Vanaf 1 april 2021: Voorzitter: Mevr. Mieke Leroy (gecoöpteerd raadslid)
Ondervoorzitter: Dhr. Nikolaas Brennan (vanuit personeel)
Secretaris: Mevr. Anja Van Den Bossche (directeur)
Leden: Mevr. Barbara Deboodt  (vanuit personeel)
Mevr. Gudrun Rombaut (vanuit personeel)
Mevr. Kristel Colpaert (vanuit ouders)
Mevr. Judith Kerkhof (vanuit ouders)
Mevr. Freia Vandeguchte (vanuit ouders)
Dhr. Bart De Waele (gecoöpteerd raadslid)
Emma Neus (vanuit leerlingen)
Femke Blockx (vanuit leerlingen)
Bram Coenye (vanuit leerlingen)

Onze schoolraad ressorteert onder de GO! scholengroep GENT.