Inschrijvingen 2021 – 2022

Interesse in onze school en inschrijvingen voor het schooljaar 2021 – 2022

De online aanmeldingsperiode is afgelopen.

Ouders die gebruik hebben gemaakt van het online aanmeldingssysteem, hebben een toewijzingsmail van het Lokaal Overlegplatform gekregen in de loop van de namiddag van 03 mei 2021. Wanneer u onze school op de eerste plaats heeft toegewezen gekregen, kan u met deze mail uw kind laten inschrijven op onze school tussen 05 mei 2021 en 31 mei 2021. Op woensdag 05 mei ontvangt u van onze school een bericht met verdere info over de organisatie van het inschrijfmoment. Dit zal zo veel als mogelijk digitaal gebeuren.

Ouders die geen gebruik hebben gemaakt van het aanmeldingssysteem, kunnen zich op de wachtlijst plaatsen via de vrije inschrijvingen. Deze inschrijvingen kunnen ook vanaf woensdag 5 mei om 9.00 uur. Hiervoor neemt u het best telefonisch contact op met de school.

Inschrijvingen in de overige jaren

Vanaf een latere, nog te bepalen datum kan u uw kind inschrijven vanaf het 2de jaar tot en met het 6de jaar.

U kan bij ons terecht na afspraak op:
– maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur
– woensdag van 8.30 tot 13.00 uur

of u kan ook contact opnemen met de directie van de school, via:

Indien u een afspraak met de directie/leerlingenbegeleider wenst, kan u die het best telefonisch maken.

Wat meebrengen?

Voor de inschrijving van uw kind brengt u de volgende documenten mee:

  • identiteitskaart
  • rapport van de (vorige) school

De aanwezigheid van één van de ouders (of voogd) is absoluut noodzakelijk.

Komt u in aanmerking voor een schooltoelage?

Alle informatie hierover vindt u op de website over schooltoelage (www.schooltoelage.be) of bel het gratis infonummer 1700 tijdens de kantooruren.

U kunt ook een schriftelijke of een online aanvraag indienen via de website.