Inschrijvingen 2023 – 2024

Inschrijvingen voor het schooljaar 2023 – 2024

Inschrijvingen in het eerste jaar

De inschrijvingen gebeuren, net zoals voor alle Gentse scholen, via het centraal aanmeldingssysteem van de stad Gent. Dat is momenteel nog niet actief, de inschrijvingen gaan pas van start in het voorjaar van 2023. We houden u op de hoogte.
Je kan je kind aanmelden van 27 maart (9 uur ’s morgens) tot 21 april 2023 (16 uur) voor alle Gentse secundaire scholen en enkele scholen buiten Gent en voor het buitengewoon onderwijs opleidingsniveau 4 (OV4) type 9. Op welke dag of op welk uur je je kind aanmeldt, is niet belangrijk. Het speelt geen rol in de toewijzing van plaatsen op een school. Maar het moet wel gebeuren binnen de voorziene periode. Zo niet moet je wachten tot 16 mei 2023 om je kind rechtstreeks in te schrijven op een school waar er nog vrije plaatsen zijn. Het aantal scholen zal beperkt zijn, gezien de plaatsen eerst worden toegewezen aan de kinderen die zich hebben aangemeld. Ook broers en zussen en kinderen van personeelsleden moeten zich online aanmelden.

Indien je je kind hebt aangemeld, krijg je op 12 mei 2023 in de late namiddag een mail met het resultaat van aanmelding. Er zijn 3 mogelijkheden:

1. Je kind krijgt een plaats op een van de voorkeurscholen en wil daar ook naar toe gaan:

De inschrijvingsperiode loopt van 16 mei tot en met 12 juni 2023. Neem zeker de eID of ISI+kaart van je kind mee. De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van je zoon of dochter en de geboortedatum.

Is je kind ten laatste op 12 juni 2023 niet ingeschreven op de toegewezen school dan verlies je de toegewezen plaats.

2. Er is plaats, maar niet op de voorkeurschool waar je kind het liefst naar toe wil:

Schrijf je kind toch in op de school, op die manier heeft het toch al een plaats op één van de aangeduide scholen. Kijk op de website van de school om te zien hoe je je kind kan inschrijven.

Als je kind is ingeschreven, blijft op de wachtlijst staan van de scholen die hoger op het lijstje staan. Als er daar een plaats vrijkomt, krijg je een seintje. Wachtlijsten kunnen verschuiven doordat een kind zijn toegewezen plaats niet opneemt of doordat de school extra capaciteit vrijmaakt.

Niet inschrijven tussen 16 mei en 12 juni 2023 betekent verlies van plaats op de school waar je kind een plaats kreeg toegewezen.

3. Er is geen plaats:

Als de scholen die je aanduidde allemaal volzet zijn, dan ontvang je geen toewijzing. Je kind komt op de wachtlijsten te staan van al de voorkeursscholen die je hebt aangeduid. Vanaf 16 mei 2023 kun je je kind inschrijven in een school met nog vrije plaatsen. Komt er plaats vrij in één van je voorkeursscholen, dan neemt die school contact met je op. Je kan je kind daar dan inschrijven.

Als je je kind inschrijft in de school, kan je nadien nog steeds je kind inschrijven in een school van hogere voorkeur. Een latere inschrijving vernietigt immers een voorgaande inschrijving. Dus enkel de laatste inschrijving telt.

Inschrijven zonder aanmelden

Als je je kind niet hebt aangemeld dan kun je je kind rechtstreeks inschrijven in een school met nog vrije plaatsen vanaf 16 mei 2023. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal beperkt zijn. Dit komt doordat de plaatsen eerst worden toegewezen aan de kinderen die zijn aangemeld.

Meer info hierover vind je op deze link.

Veel gestelde vragen over “meldjeaan”: meldjeaansecundair.gent.be/faq

 Helpdesk “meldjeaan”:

e-mail: meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be

Inschrijvingen in het tweede tot en met zesde jaar

Inschrijvingen voor zij-instromers zijn open vanaf maandag 17 april 2023. Wil u graag inschrijven voor volgend schooljaar, maak dan eerst een telefonische afspraak:

  • 1ste graad 09/216 84 43 (Ben Nuytinck)
  • 2de graad 09/216 84 37 (Aline De Keyser)
  • 3de graad 09/216 84 42 (Vallery De Smedt)

U krijgt dan eerst een intakegesprek met de desbetreffende leerlingbegeleider en kan dan later eventueel inschrijven. We vragen u wel een identiteitskaart en een recent rapport mee te brengen.

Algemeen:

U kan bij ons terecht na afspraak op:
– maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur
– woensdag van 8.30 tot 13.00 uur

of u kan ook contact opnemen met de directie van de school, via:

Indien u een afspraak met de directie/leerlingenbegeleider wenst, kan u die het best telefonisch maken.

Wat meebrengen?

Voor de inschrijving van uw kind brengt u de volgende documenten mee:

  • identiteitskaart
  • rapport van de (vorige) school

De aanwezigheid van één van de ouders (of voogd) is absoluut noodzakelijk.

Komt u in aanmerking voor een schooltoelage?

Alle informatie hierover vindt u op de website over schooltoelage (www.schooltoelage.be) of bel het gratis infonummer 1700 tijdens de kantooruren.

U kunt ook een schriftelijke of een online aanvraag indienen via de website.