GSM-gebruik

Rond het gebruik van de gsm, smartphone en andere elektronica op school zijn strikte regels:

  • tijdens de lesuren steek je je smartphone in de daartoe bestemde zakjes in het lokaal. Je mag hem enkel gebruiken in de klas na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht
  • in het gebouw is bellen nergens toegestaan
  • in het gebouw zijn oortjes en headsets niet toegestaan
  • enkel tijdens de speeltijden (om elf uur en over de middag) is gsm-gebruik toegestaan op de speelplaats. Let wel: de wifi van de school is op dat moment uitgeschakeld
  • ook in de eetzaal en tijdens de studie (tijdens of na school) wordt het gebruik van smartphones of andere elektronische apparatuur niet toegestaan

We geven hier ook even het uittreksel uit het schoolreglement mee:

Ons pedagogisch project is een maatschappelijk project waarin wij mee willen bouwen aan de samenleving van de toekomst. Aangezien de samenleving mee vorm wordt gegeven door informatie- en communicatietechnologie hebben deze technologieën ook hun rechtmatige plaats in de school.
Het gebruik van gsm en andere media op school is enerzijds verrijkend maar anderzijds is het een mogelijke bron van misbruik, namelijk pesterijen, wangedrag en dergelijke.   

Omdat ordentelijk lesgeven onze hoofdbekommernis is, mag je in de klas slechts na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht een smartphone en andere media gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld omdat de leerkracht de les levendiger wil maken, of in het kader van redelijke aanpassingen aan de onderwijsbehoeften, mits de daartoe gebruikelijke procedure in het zorgbeleid van de school werd doorlopen.  Onder alle andere omstandigheden wordt de smartphone en alle andere technologische apparatuur op vliegtuigmodus of niet storen gezet. De smartphone worden opgeborgen tijdens de lessen in de daartoe voorziene zakjes. 

Net zoals dat het geval is voor beeldopnames gemaakt door de school, geldt ook voor de leerlingen de regel dat men beeldopnames waarop anderen (bv. een leerkracht, een medeleerling, …) herkenbaar zijn alleen mag maken, bewaren of gebruiken wanneer zij daarvoor hun uitdrukkelijke toestemming gaven. Die regel geldt zowel in de klas, op het schooldomein als tijdens buitenschoolse activiteiten. Als deze toestemming wordt ingetrokken dienen gepubliceerde beeldopnames verwijderd te worden of offline worden gehaald.

In het gebouw is bellen niet toegestaan. Ook worden in het gebouw oortjes en headsets niet toegestaan omdat de leerlingen dan altijd aanspreekbaar zijn door personeelsleden. Deze worden opgeborgen in de boekentas.  

Omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen in de eetzaal met elkaar praten, worden geen smartphone, oortjes en andere technologische apparatuur toegestaan. Ook tijdens een studie-uur wordt geen smartphone of andere technologische apparatuur gebruikt, tenzij anders afgesproken met de toezichthouder.

Als de leerkracht misbruik in de klas en/of op het schooldomein vaststelt, kan hij/zij een ordemaatregel nemen:

– na drie registraties van misbruik in het digitale leerlingenvolgsysteem, blijf je op vrijdag in de nablijf van 15.25u tot 16.15u.

– na zes registraties dien je op gesprek te gaan bij je klastitularis en krijg je een woensdagarrest van 13.00u tot 15.00u.

 

Voor schooljaar 2024-2025 worden de regels verstrengd: de eerste drie jaren geven ’s morgens om 8.30 uur hun gsm af op het secretariaat en kunnen hem om 15.25 uur opnieuw ophalen. De hogere jaren mogen de gsm zelf bijhouden, maar die mag gedurende de dag niet gezien worden op school. De praktische uitwerking hiervan volgt later nog.