Smartschool

Vanaf 01 september verandert voor IEDEREEN de gebruikersnaam naar “voornaam.naam”, dus ook voor de co-accounts. Alle speciale tekens en spaties vallen weg bv. Chloë Van De Velde = chloe.vandevelde. Wachtwoord blijft gelijk.

Als u ouder bent van een leerling van het GO! atheneum Mariakerke, kan u alle informatie omtrent uw kind, zoals lessenroosters, agenda, brieven voor de ouders en examenregelingen, vinden via Smartschool. Wij zouden dan ook willen vragen dat alle ouders regelmatig inloggen op Smartschool.

Mocht u, na onderstaande uitleg, nog vragen hebben omtrent Smartschool, dan kan u daarvoor mevrouw Tavernier contacteren.

 • Ouders hebben toegang tot Smartschool via het co-account van hun kind. Op elke pc met internetaansluiting kan u toegang krijgen tot Smartschool. Er is ook een gratis app ter beschikking voor zowel iPhone als Android.
 • Webadres: kamariakerke.smartschool.be, bij voorkeur te openen in de webbrowsers Mozilla Firefox en Google Chrome.
  Heeft u een andere webbrowser (bv. Internet Explorer), dan kan u Mozilla Firefox als volgt installeren:
  – surf naar: http://www.mozilla.org/nl/firefox/new/
  – klik op: ‘Gratis download’. Kies ‘Bestand opslaan’ en daarna ‘Uitvoeren’.
  Microsoft Explorer wordt niet ondersteund door het systeem.
 • In de startpagina van Smartschool moeten gebruikersnaam en wachtwoord ingevoerd worden. Bij elke hoofdaccount hebt u recht op toegang voor twee verschillende co-accounts. Op deze manier kunnen twee ouders/voogden volgen wat er op school gebeurt. De werkwijze voor zowel de leerling als beide co-accounts zijn in de loop van september meegegeven met de leerling op papier. U logt in met de naam van uw kind voornaam.familienaam, vult het e-mailadres in dat u hebt opgegeven bij inschrijving en vraagt daarna een ‘nieuw’ wachtwoord aan.
 • Is er om een of andere gegronde reden – bv. internaat – een extra co-account nodig, dan kan u die aanvragen.

Wachtwoord vergeten?

Bent u het wachtwoord vergeten, ga dan naar de startpagina van smartschool. https://kamariakerke.smartschool.be/ Klik op wachtwoord vergeten, vul je gebruikersnaam en e-mailadres in en klik op wachtwoord aanvragen. Een nieuw wachtwoord wordt naar het opgegeven e-mailadres verstuurd, op voorwaarde dat dat al in Smartschool zit. Ben je ook je gebruikersnaam vergeten? Dat is de voornaam en de naam van je kind met een punt tussen. Alle speciale tekens en spaties worden weggelaten.

 • Ouders hebben dus toegang tot Smartschool via de co-account van hun kind. Een co-account (ouder) heeft exact dezelfde rechten als de hoofdaccount (leerling). Er zijn slechts twee modules die voor hoofd- en co-account apart zijn:
  • berichtensysteem
  • mijn documenten
 • De twee co-accounts hebben geen toegang tot de berichten en “mijn documenten” van de hoofdaccount en omgekeerd. Ook de twee co-accounts hebben hiervoor aparte modules.
 • Zodra u ingelogd bent, kiest u in het menu ‘Administratie’, de optie ‘Intradesk’. Open de map ‘Smartschool cursus’, gevolgd door de submap: ‘Smartschool cursus voor ouders’. Hier vindt u een map ‘infoavond 1ste jaar’ met een bestand over hoe u, als ouder, Smartschool kunt gebruiken.

Ook binnen het menu ‘Administratie’ vindt u enerzijds de ‘Schoolagenda’ met lesonderwerpen van voorbije lessen en opgegeven taken en toetsen, anderzijds de evaluatiecijfers in het ‘Skore puntenboekje’.

Kijk rustig even rond in Smartschool, u vindt er heel veel informatie. Onder de map ‘intradesk’ kan u bijvoorbeeld alle brieven nalezen die uw kind gekregen heeft, zowel op papier als per smartschoolbericht.