Studierichtingen tweede graad

IN HET SCHOOLJAAR 2021-2020 WORDT DE TWEEDE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HERVORMD. ONDERSTAANDE INFORMATIE KLOPT NIET MEER, MAAR WE WACHTEN NOG OP MEER INFORMATIE VAN DE OVERHEID OM ONZE LESSENTABELLEN TE BEPALEN. VOORLOPIG KAN U HIER LEZEN WAT WE VORIGE JAREN AANBODEN. WE GAAN IN ELK GEVAL OP DIT ELAN VERDER.

In de eerste graad wordt achterhaald wat je talenten zijn.

In de tweede graad gaan we die talenten verder ontwikkelen. We bieden je vijf verschillende polen aan: economie, Latijn, wetenschappen, Grieks-Latijn en humane wetenschappen. De eerste twee richtingen kunnen telkens gecombineerd worden met een module wiskunde of een module moderne talen, in de humane wetenschappen en wetenschappen heb je de module talen of de module wetenschappelijk onderzoek.

De basisvorming telt voor alle richting 24 lesuren. Daarnaast is er het richtingspecifieke deel van 4 lesuren (8 in de richting Grieks-Latijn).

Daarnaast is er voor de richtingen economie, Latijn, humane wetenschappen en wetenschappen telkens de keuze tussen twee modules van elk vier lesuren. Voor de richtingen Latijn en economie is dat een talenmodule of een wiskundemodule, voor humane wetenschappen en wetenschappen heb je de keuze tussen talen of wetenschappelijk onderzoek.

Concreet heb je dus de volgende mogelijkheden:

 1. Economie
 • Module talen: 1/2 uur Frans – 2/1 uur Engels –  1 uur ICT-competentie
 • Module wiskunde: 1 uur wiskunde – 1 uur fysica – 1 uur chemie – 1 uur ICT-competentie
 1. Humane wetenschappen
 • Module talen: 1/2 uur Frans – 2/1 uur Engels –  1 uur ICT-competentie
 • Module wetenschappelijk onderzoek: 1 uur wiskunde – 2 uur wetenschappelijk onderzoek humane wetenschappen – 1 uur ICT-competentie
 1. Grieks – Latijn
 2. Wetenschappen
 • Module talen: 1/2 uur Frans – 2/1 uur Engels –  1 uur ICT-competentie
 • Module wetenschappelijk onderzoek: 3 uur wetenschappelijk onderzoek – 1 uur ICT-competentie
 1. Latijn
 • Module talen: 1/2 uur Frans – 2/1 uur Engels –  1 uur ICT-competentie
 • Module wiskunde: 1 uur wiskunde – 1 uur fysica – 1 uur chemie – 1 uur ICT-competentie

Voor alle duidelijkheid geven we je hier nog even de volledige lessentabellen mee, waarbij je de verschillende richtingen optimaal kan vergelijken.  Zoals je ziet, zijn de lessentabellen hetzelfde voor het derde en het vierde jaar.
Twijfel je zelf aan je mogelijkheden, spreek dan je eigen vakleerkrachten aan: zij kunnen intussen het best inschatten wat je wel en niet aankan, en wat er op het programma staat in de volgende jaren. Als je meerdere modules aankan en je weet al welke richting je later uit wil, kies dan in functie daarvan. En weet je het dan nog niet, volg dan gewoon je hart, en kies wat je het liefste doet. Per slot van rekening heb je de gekozen vakken toch elke dag opnieuw.