Studierichtingen derde graad

In de eerste graad leggen we de klemtoon op het ontdekken van je talenten. In de tweede graad gaan we die talenten verder ontwikkelen.

In de derde graad gaan we nog specifieker door op die talenten om ze te verdiepen, door nog meer uitgewerkte richtingen aan te bieden. Er is de pool economie met zowel de pool talen als wiskunde, er is de richting Latijn met zowel Grieks, moderne talen, wiskunde als wetenschappen, maar ook de combinatie van zowel de polen wetenschappen-talen als wetenschappen-wiskunde bestaat. En dan is er natuurlijk ook nog de richting Humane Wetenschappen, die je kan combineren met een pool talen en een pool wetenschappelijk onderzoek. Elk van deze richtingen heeft haar eigen specifieke lessentabel, die we hierna ook nog in een overzichtstabel meegeven, zodat je kan vergelijken.

Twijfel je zelf aan je mogelijkheden, spreek dan je eigen vakleerkrachten aan: zij kunnen intussen het best inschatten wat je wel en niet aankan, en wat er op het programma staat in de volgende jaren. Als je meerdere opties aankan en je weet al welke richting je later uit wil, kies dan in functie daarvan. En weet je het dan nog niet, volg dan gewoon je hart, en kies wat je het liefste doet. Per slot van rekening heb je de gekozen vakken toch elke dag opnieuw.