Literatuurgeschiedenis

Dit is een richtingspecifiek vak in de derde graad

In het vak literatuurgeschiedenis werken we aan de hand van enkele thema’s vakoverschrijdend met de vakken Nederlands, Frans, Engels, Spaans en geschiedenis. De thema’s behandelen het belang van ‘verhalen’ en onze identiteitsconstructie aan de hand van onze verhalen.

Om dit te illustreren beginnen we met enkele Arabische gedichten die de identiteitsontwikkeling van de Palestijnen mee hielp vormgeven. In een tweede thema kijken we naar vrouwen (en het ontbreken van vrouwen) in de literatuur. Vertrekkende van gedichten in het Sumerisch alsook gedichten van de Griekse dichteres Sappho, teksten van Erasmus, Simone de Beauvoir en Ann Petry maken we kennis met de blik op vrouwen en door vrouwen in diverse tijdsperioden.

Na dit thema behandelen we verhalen die het Belgisch verleden mee vormgegeven hebben zoals oorlogsliteratuur van Stefan Hertmans en literatuur rond ons koloniaal verleden. Aan de hand van fragmenten analyseren we hoe teksten tot stand kwamen en op welke manieren ze ‘onze’ verhalen mee vorm gaven.