Socio-economische vaardigheden

Dit is een vak uit de basisvorming in de tweede graad.

Socio-economische vorming berust op twee belangrijke pijlers. In het derde jaar zoomen we in op het economische luik waarbij de leerlingen handvaten meekrijgen die ze in de loop van hun leven zullen kunnen gebruiken.

In het begin van het schooljaar bekijken we waarmee we rekening moeten houden bij grote aankopen en krijgen we inzicht in hoe we deze grote aankopen moeten inplannen in ons budget zodat we niet in financiële problemen komen. Daarnaast leren we ook over de werking en het belang van verzekeringen.

Doorheen het jaar wordt ook nog aandacht besteed aan hoe prijzen van goederen en diensten tot stand komen en welke regulerende maatregelen onze overheid neemt om producenten en consumenten te beschermen.

Verder komen actuele ontwikkelingen binnen de economie naar voor waarbij we onder andere duurzaamheid hoog in het vaandel dragen.

Voor we het schooljaar eindigen, bespreken we tot slot nog hoe de arbeidsmarkt eruit ziet en hoe onze sociale zekerheid is opgebouwd. Daaraan gekoppeld zoomen we ook in op het belang en enkele aandachtspunten van arbeidsovereenkomsten. Op die manier kennen de leerlingen hun rechten en plichten wanneer ze later aan de slag gaan, alsook waarop ze moeten letten bij aanvang van een studentenjob.

Het vierde jaar wordt ingevuld met een aantal sociologische onderdelen die we thematisch benaderen zoals democratie, maar ook identiteits- en groepsvorming.