Sport

Dit is een modulevak uit het eerste jaar en een keuze in de differentiatie bij de basisopties Moderne Talen – Wetenschappen en STEM – Wetenschappen in het tweede jaar.

Dit is een module voor leerlingen met extra sportieve kriebels, want naast de 2 uren lichamelijke opvoeding uit de basisvorming bieden we voor hen twee extra uren sport aan. In deze module worden enerzijds de sporten die in de lessen lichamelijke opvoeding aan bod komen, uitgediept.
Anderzijds maken de leerlingen kennis met nieuwe sporten. Dodge Ball, poull ball, bumball, trampoline, frisbee en veel buiten sporten in de natuur zijn een greep uit het aanbod in het eerste jaar.

Hier wordt dus de mogelijkheid geboden tot een verruiming van de bewegingsvormen die aansluiten bij de bewegingscultuur van de jongeren. Daarbij opent deze module ook de weg naar activiteiten die bewegingssituaties vanuit verschillende invalshoeken benaderen, zoals recreatie, ontspanning, gezondheid, of competitie.

Onderstaande beelden komen uit de verschillende sporten en locaties die tijdens deze module of differentiatie aan bod komen.