Wetenschappelijk onderzoek in de richting wetenschappen

Dit is een keuzevak in de tweede graad in de pool wetenschappen.

Leerlingen die kiezen voor de pool wetenschappen kunnen drie lesuren wetenschappelijk onderzoek volgen. Dit zijn optionele uren: dat wil zeggen dat ze deze optie-uren kunnen kiezen, maar dat moet niet.

Er is een duidelijk verband tussen de lessen aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica en de lessen wetenschappelijk onderzoek. In de vakken van de basisvorming wordt het raamwerk voor deze praktische lessen gesteld. In de lessen wetenschappelijk onderzoek ligt de nadruk dan ook echt op het onderzoek voeren.

Tijdens de lessen biologie komen verschillende verstoringen van ecosystemen aan bod en tijdens de lessen wetenschappelijk onderzoek biologie wordt dan geluiden gemeten in het park naast de school en staan we stil bij de gevolgen van geluidsoverlast voor vogels.

Van leerlingen die kiezen voor de pool wetenschappen verwachten we niet enkel een opmerkelijk enthousiasme om deel te nemen aan de lessen en bij te leren, maar daarnaast ook een intrinsieke bewondering voor de natuur en de natuurlijke fenomenen.

Onderstaande beelden komen uit een wateronderzoek in 3 Wetenschappen, waarbij de leerlingen in Wetenschappelijk Onderzoek verdere proefjes deden.