Bystander effect in 3 HuWo

Beste leerkrachten, leerlingen, ouders en toevallige bezoekers

wij hebben met onze klas 3 Humane Wetenschappen Wo voor het vak wetenschappelijk onderzoek op donderdag 23 november een sociaal experiment omtrent het bystander effect uitgevoerd. Ons doelpubliek waren de leerlingen uit eerste en tweede graad.

Na twee weken van intense voorbereiding, uitsluiten van onveilige situaties en regelen van praktische zaken was het donderdag eindelijk zo ver. Toen de bel van de middagpauze ging, stond iedereen klaar in zijn positie: 5 turvers waren strategisch geplaatst in de refter met pen en papier in de aanslag, 1 timer en 1 cameraman stonden in positie en 2 topacteurs bereidden zich voor op hun “moment suprême”.

Het experiment ging als volgt: onze twee acteurs kwamen de volle refter binnen, de ene acteur had een gevulde rugzak bij. Toen de ene acteur iets uit zijn rugzak wilde halen, stootte de andere er tegen aan, waardoor alles (geld, papiertjes, inktbuisjes, pennen, zakdoeken, geodriehoeken, en allerlei prulletjes) op de grond viel.

In navolging van de theorie die we gezien hadden en de voorbeelden uit de les, wilden we nagaan hoe onze leerlingen zouden reageren. Zouden ze helpen, zouden ze toekijken, zouden ze lachen,…

Resultaat:

bijna iedereen keek maar niemand reageert op de situatie. Een twintigtal leerlingen begon spontaan te applaudisseren, een enige tijd later kwam er een vriend van de dader opdagen om te kijken of er geen ruzie was, maar helpen deed hij niet. Een minuut en een half later en niemand stak een handje toe. Toen bleek dat niemand de troep zou opruimen, kwam, zoals afgesproken, een leerling die meewerkte aan het experiment als eerste iets oprapen. In navolging van onze medewerker kwamen drie eerstejaars onze acteurs uit hun lijden verlossen. Helaas bleef het bij deze drie.

Dit resultaat was jammer genoeg ook het verwachte. Eerdere onderzoeken zoals “The Smoke Filled Room” en “De zaak Kitty Genovese” toonden ons het zelfde.

Het was leuk om eens zelf theorie om te zetten naar praktijk, en het gaf ons ook idee over hoe academici onderzoek voeren naar ons menselijk denken en zijn.

Met dank aan onze 2 topacteurs: Mustafa en Kyanu, onze timer: Zita, onze cameraman: Egon, onze 5 turvers: Kübra, Hilal, Esra, Jore & Liesbet. Ook een woord van dank aan Eusebie, Marthe, Fran , Zoé , Freya, Lorena, Luna , Zoë, Remco, Rayanne, Manon, Thimon & Asya voor het creatieve script en praktische uitvoering en aan Yakub voor het goede voorbeeld.

Met dank aan de leerlingen van 3 HuWo voor het verslag en het beeldmateriaal, en aan mevrouw Bultijnck voor de begeleiding en het doorsturen. Alle foto’s hiervan kan u hier bekijken.

1 Reactie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.