Aardrijkskunde

Aardrijkskunde behoort tot de basisvorming van alle jaren. In de derde graad behoort een extra uur aardrijkskunde tot de richtingspecifieke vorming van de wetenschappelijke richtingen.

Aardrijkskunde in de eerste graad.

In het vak aardrijkskunde werken we verder op bepaalde leerstofonderdelen die de leerlingen in de lagere school bespraken bij het vak WO. We bestuderen de wereld rondom ons en bepreken hoe verschillende zaken tot stand komen.

In de eerste graad bestuderen we landschappen. Dit doen we aan de hand van heel wat bronmateriaal. Dit kunnen kaarten zijn uit de atlas, digitale kaarten, maar ook artikelen, tekstjes, afbeeldingen en fysiek lesmateriaal. Al deze bronnen gebruiken we om een beter inzicht te krijgen hoe die landschappen rondom ons tot stand zijn gekomen.
Uiteraard leren de leerlingen eerst hoe ze met de verschillende bronnen zoals de atlas en het werkboek aan de slag moeten gaan. Daarna verdiepen we ons verder in de leerstof.

Zo bespreken we bijvoorbeeld hoe het wereldbeeld van de leerlingen eruit ziet, hoe we de wereld kunnen indelen en hoe verschillende indelingen zoals continenten, werelddelen en regio’s tot stand zijn gekomen. Verder verdiepen we ons in de klimaatzone’s en de factoren die deze beïnvloeden en de factoren die een landschap kunnen beïnvloeden (zoals een storm, overstromingen, of de mens). We staan stil bij de natuurlijke processen die een landschap vormen. Ook de krachten die de aarde zelf vormen komen aan bod. Denk hierbij aan aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. We staan ook steeds stil bij onze eigen invloed op een landschap.

In het tweede jaar bouwen we verder op wat we in het eerste jaar gezien hebben. We beginnen meestal met landschappen dichtbij en gaan daarna steeds verder weg. Hierbij maken we gebruik van een eigen cursus in het eerste jaar en het leerwerkboek Polaris in het tweede jaar, waarin we veel afbeeldingen en kaarten in terugvinden.

Aardrijkskunde in de tweede graad.

Voor de tweede graad aardrijkskunde wordt er een splinternieuwe cursus gemaakt, op maat van onze leerlingen. De cursus staat in het thema van de vier elementen en geeft zo een moderne touch. De leerlingen verkennen aan de hand van actuele en relevante thema’s aardrijkskunde op zijn best. We werken met de nieuwste informatie en middelen maar vergeten ook de oude en getrouwe atlas niet. Onderwerpen worden gelinkt aan specifieke plaatsen, verbanden worden onderzocht en verklaard. De manier waarop de ruimte rond ons verandert wordt zo ‘in kaart gebracht’. Onze hoofddoelstelling is nog steeds om de leerlingen de ruimte waarin ze leven beter te doen begrijpen, hetgeen zal leiden tot betere en duurzame keuzes.

Aardrijkskunde in de derde graad.

Aardrijkskunde is in de derde graad ASO een vak dat voor elke leerling tot de basisvorming behoort. De richtingen ECTA/ECWI/GRLA/LAMT/HUWO/HUTA/LAWI krijgen 1 lestijd aardrijkskunde aangeboden.

De richtingen WeWI/LAWE/MTWE krijgen daarbovenop nog een extra uur aardrijkskunde – specifiek deel in het 5de jaar. In dat extra uurtje worden specifieke eindtermen aardwetenschappen behandeld. Dit uit zich o.a. in de thema’s ‘Werking van hydrosfeer op het reliëf’, ‘Werking van de cryosfeer op het reliëf’ en ‘De biosfeer binnen de opbouw van het systeem aarde’. Diezelfde richtingen krijgen ook in het 6de jaar een extra uurtje – complementair deel bovenop de basisvorming aangeboden. Hierin wordt er dan dieper ingegaan op de verschillende thema’s van de basisvorming.

De volgende thema’s komen voor aardrijkskunde in de derde graad aan bod:

· Introductie tot de aardrijkskunde

· De litho- en inwendige sferen van de aarde

· De geologische tijdschaal (+ virtuele of echte excursie)

· Weer en Klimaat

· Kosmografie (+ bezoek aan Planetarium Brussel)

· Ruimtelijke ordening en planning (+ landschapswandeling in de omgeving van de school)

· Feed the future

· Economische verschuivingen

In elk thema wordt er zoveel mogelijk gewerkt rond de generieke competenties ‘Analoge en digitale hulpmiddelen bij het opbouwen van een ruimtelijk referentiekader’ en ‘Denken en handelen vanuit duurzaamheid’.

In de derde graad nemen de leerlingen ook op vrijwillige basis deel aan de geologie olympiade.

Onderstaande beelden zijn van de uitstap naar het Planetarium.