Artistieke opvoeding

Dit is een basisvak in de eerste graad.

Het vak artistieke opvoeding is in de eerste graad eigenlijk een mengeling van plastische en muzikale opvoeding. Met het nieuwe leerplan is dit vooral de 16de sleutelcompetentie: cultureel bewustzijn waarbij de nadruk ligt op het beleven en dus vooral creëren van kunst en cultuur.

In het eerste jaar stappen we in met het bespreken van kunstvormen, we discussiëren over wanneer we iets tot kunst rekenen en hoe kunst ons dagelijks leven beïnvloedt of een boodschap kan overbrengen. Daarna ligt de nadruk op het muzikale gedeelte: musiceren of zelf in groep een stukje voorbereiden en dit naar voor brengen al dan niet in combinatie met een tekening, strippartituur, stukje toneel … Er wordt ook extra aandacht besteedt aan gehoorschadepreventie en juist stemgebruik. In het tweede jaar zal dan de nadruk liggen op het plastische gedeelte, al kan er hier ook nog wel eens een muzikaal geïnspireerde opdracht bij zitten.

Het creëren en beleven van kunst kan over de ganse schoolloopbaan heel vakoverschrijdend zijn en heel gevarieerd: van toneel, poëzie, naar zingen, musiceren, tekenen, boetseren, … Op deze school komt alles wel eens aan bod en kan men van alles wel eens proeven.

Onderstaande beelden zijn uit een les waarnemingstekenen bij Artistieke Opvoeding domein beeld.