Biologie

Biologie is een basisvak in de tweede graad met een extra uur in de richting wetenschappen en een richtingspecifiek vak in de derde graad.

Biologie in de tweede graad

Alle lessen die in het vak biologie van de tweede graad aan bod komen, behoren tot één van de zes thema’s:

  • Bevruchting en embryonale ontwikkeling van de mens
  • Gedrag en interactie bij organismen
  • Homeostase
  • Levende wezens in het driedomeinensysteem
  • Materie- en energiestromen in een ecosysteem
  • Prikkel en reactie bij mens, dier en plant

In de eerste graad maakten de leerlingen al kennis met de natuurwetenschappen, maar in de tweede graad wordt dit onderverdeeld in specifieke wetenschappen. Deze wetenschappen geven je enerzijds de middelen om de wereld rondom je te begrijpen, maar anderzijds de mogelijkheden om die te veranderen.

Biologie richt zich als tak van de wetenschappen op de levende natuur.

In het vak biologie zullen we de nieuwsgierigheid van de leerling prikkelen door de verschijnselen uit onze dagelijkse ervaringswereld te verklaren. Daarnaast proberen we een raamwerk te ontwikkelen voor het begrijpen en oplossen van problemen. Tot slot is het de bedoeling om de invloed van de natuurwetenschappelijke ontwikkelingen op de omgeving te laten inzien.

Er bestaat een duidelijk verband tussen dit vak en de vakken chemie en fysica.

Onderstaande beelden komen uit een les biologie in het derde jaar.

Biologie in de derde graad

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de richtingen met één uur biologie (Latijn-wiskunde en economie-wiskunde) en de richtingen met twee uur biologie (Latijn-wetenschappen, moderne talen-wetenschappen en wetenschappen-wiskunde)

Biologie binnen de richtingen met één uur

De hoofdstukken biologie die behandeld worden in het 5de jaar, zijn celleer, energetische omzettingen in de cel en voortplanting en ontwikkeling bij de mens.

De hoofdstukken biologie die behandeld worden in het 6de jaar, zijn erfelijke informatie, de delende cel, erfelijkheidsleer en evolutie.

De richtingen met één uur biologie krijgen dezelfde basis biologie als de richtingen met twee uur biologie. In de richtingen met twee uur biologie wordt echter soms dieper ingegaan op die basiskennis. Ook komt een drietal kleinere hoofdstukken aan bod in de richtingen met twee uur biologie die niet onontbeerlijk zijn om verder te studeren voor een opleiding die aanleunt bij biologie.

De inhouden worden aangebracht op een manier waarop zelfstandigheid niet onbelangrijk is.

De manier van vraagstelling op toetsen en examens (verbanden leggen, meerkeuzevragen, niet geziene figuren, etc.) is een voorbereiding op het hoger onderwijs.

Biologie binnen de richtingen met twee uur

De hoofdstukken biologie die behandeld worden in het 5de jaar, zijn celleer en energetische omzettingen in de cel.

De hoofdstukken biologie die behandeld worden in het 6de jaar, zijn erfelijke informatie, de delende cel, erfelijkheidsleer, voortplanting en ontwikkeling bij de mens en evolutie.

In het complementair gedeelte worden de hoofdstukken homeostase, anatomie en histologie van planten en immunologie behandeld.

In de richtingen met twee uur biologie wordt soms dieper ingegaan op de basiskennis. Ook komt een drietal kleinere hoofdstukken in het complementair gedeelte aan bod in de richtingen met twee uur biologie die niet onontbeerlijk zijn om verder te studeren voor een opleiding die aanleunt bij biologie.

Het uitvoeren van experimenten is een belangrijk onderdeel binnen de twee uur biologie.

De inhouden worden aangebracht op een manier waarop zelfstandigheid niet onbelangrijk is.

De manier van vraagstelling op toetsen en examens (verbanden leggen, meerkeuzevragen, niet geziene figuren, etc.) is een voorbereiding op het hoger onderwijs.

Onderstaande foto’s zijn van een leerlingenproef rond extractie van DNA.