Chemie

Dit is een basisvak in de tweede graad met een extra uur in de richting wetenschappen, en een richtingspecifiek vak in de derde graad.

Chemie in de tweede graad

Chemie is een nieuw vak voor de leerlingen in het derde jaar. Ze maken kennis met de basisbeginselen van chemie. Vanuit voorbeelden, proeven en oefeningen wordt de theorie aangebracht. Chemie is een opbouwend vak dus alles wat in het derde jaar wordt aangeleerd, zullen de leerlingen moeten blijven kennen.

In het derde jaar komen onderstaande thema’s aan bod:

 1. Stoffen en mengsels
 2. Stoffen en reacties
 3. Periodiek systeem en de atoombouw
 4. Karakteristieken van chemische reacties

In het vierde jaar komen onderstaande thema’s aan bod:

 1. Organische chemie
 2. Classificatie en naamgeving van anorganische stoffen
 3. Oplossingen in water
 4. Stoichiometrie
 5. Ionenuitwisselingsreacties
 6. Reacties met overdracht van protonen
 7. Redoxreacties

Leerlingen in de basisvorming krijgen één uur, leerlingen die een wetenschappelijke richting kiezen krijgen hier één extra uur bovenop.

In de éénuursrichtingen wordt een aantal concepten kort aangehaald om de leerlingen een brede basis van wetenschappen mee te geven. Deze basis dient als een belangrijke ondersteuning in andere vakgebieden.

In de tweeuursrichtingen worden dezelfde concepten aangereikt, maar met veel meer diepgang uitwerkt. Leerlingen krijgen in het vierde jaar een zeer belangrijke en grote basis van alle verschillende domeinen van de chemie. Ze leren meer over zowel de organische als anorganische chemie, ze leren over verscheidene types reacties, komen in contact met verschillende toepassingen in het dagelijkse leven, ze leren rekenen in een chemische context en nog veel meer.

In de tweeuursrichtingen wordt eveneens meer aandacht besteed aan het uitvoeren van praktische proeven en de wetenschappelijke methode. Kortom, leerlingen in de wetenschappelijke richtingen krijgen een aantal praktische en theoretische concepten aangereikt die verder in de derde graad worden uitgediept.

Chemie in de derde graad

In het vijfde jaar komen onderstaande thema’s aan bod:

 1. Atoombouw
 2. Structuur van moleculen
 3. Drijfveren van chemische reacties
 4. Reactiesnelheid
 5. Chemisch evenwicht
 6. Zuren en basen

In het zesde jaar komen onderstaande thema’s aan bod:

 1. Organische chemie
 2. Redoxreacties en elektrochemie
 3. Chemisch rekenen
 4. Zuren en basen

In de derde graad worden de concepten uit het vierde jaar verder uitgediept. In de derde graad is het aanbod aan onderwerpen minder gevarieerd maar gaat de focus naar het op niveau brengen van de kennis van de verschillende thema’s. Waar mogelijk wordt elk thema voorzien van een praktische proef.

Alle leerlingen in de wetenschappelijke en wiskundige richtingen krijgen twee uur chemie per jaar.

Onderstaande foto’s zijn uit een practicum rond galvanisering.