Cultuur en maatschappij

Dit is een keuzevak in het tweede jaar.

De module Cultuur en maatschappij begeleidt de leerlingen in het ontwikkelen van een realistische kijk op de maatschappij.

Verschillende actuele thema’s komen aan bod en de leerlingen trachten deze zelf kritisch in kaart te brengen. Enkele thema’s waarover we ons in deze lessen buigen zijn: ik en mijn klasgenoten, veilig verkeer, hoe word je een wereldburger, de ideale school, dienstverlening in Gent, fake news, …

De leerlingen gaan zelf aan de slag met verschillende bronnen en worden uitgedaagd de maatschappij vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Ze leren informatie te (dubbel)checken, interviewen mensen, leren enquêtes opstellen en verwerken en leren debatteren met goede argumenten.