Digitale en leercompetenties

Dit is een vak voor alle eerstejaars waar het GO! atheneum Mariakerke bewust voor gekozen heeft in de vrij te besteden lesuren.

In dit vak richten we ons op 2 pijlers:
– de digitale vaardigheden van onze leerlingen versterken en uitbreiden
– de leervaardigheden opkrikken en de leerlingen laten kennis maken met diverse studiemethodes.

We zijn ervan overtuigd dat de digisprong alleen maar kan slagen als we onze leerlingen niet alleen de nodige toestellen aanreiken maar hen ook leren er functioneel mee om te gaan.

Door deze cluster als 1 vak aan te bieden kunnen de leerlingen de leercompetenties ook op een digitale manier leren verwerken.