Duits

Dit is een richtingspecifiek vak in de derde graad voor de richtingen met de pool Moderne Talen en de richting Grieks-Latijn.

De lessen Duits starten in het vijfde jaar vanaf nul en de leerlingen hebben dus geen voorkennis nodig. We vertrekken vanuit korte lees- en luisterfragmenten om zo basiswoordenschat en -zinnen aan te leren. Het gaat dan om alledaagse situaties zoals zich voorstellen, naar de winkel gaan, op restaurant gaan enz. Op die manier kunnen de leerlingen aan het einde van het schooljaar al eenvoudige teksten lezen en schrijven, informatie halen uit luisterfragmenten, een korte presentatie houden en hun plan trekken in een eenvoudig gesprek. Tijdens de les hebben we ook oog voor de Duitse cultuur en in mindere mate literatuur.

In het zesde jaar bouwen we hierop verder en werken we rond nieuwe thema’s die ook in een culturele, literaire en historische context gebracht worden.

Zowel in het vijfde als in het zesde jaar krijgen de leerlingen een cursus die opgesteld werd door de leerkracht en waarin getracht wordt zoveel mogelijk variatie aan te bieden.

Wat is het verschil tussen 1u Duits en 2u Duits?

In tegenstelling tot de 2u Duits in de moderne talen worden de thema’s in de 1u minder uitgebreid behandeld en ligt de nadruk nog meer op zelfredzaamheid. Duitse cultuur, geschiedenis en literatuur komen aan bod, maar in mindere mate.

Onderstaande foto is van een les waarin de leerlingen een recept moesten uitleggen in het Duits.