Duits

Dit is een richtingspecifiek vak in de tweede en derde graad voor de richtingen met de pool Moderne Talen en een keuzevak in de richtingen Economische Wetenschappen en Latijn. In het vijfde jaar is dit ook een richtingspecifiek vak in de richtingen Grieks-Latijn, Economie-Wiskunde en Latijn-Wiskunde.

Praktisch

In de tweede graad Moderne Talen is Duits een vak van twee lesuren per week in het specifiek gedeelte. De richtingen Economische Wetenschappen en Latijn bieden Duits aan als optievak, eveneens twee lesuren per week. Op die manier kunnen ook deze leerlingen proeven van de taal, om zo een bewuste studiekeuze te maken in de derde graad. Leerlingen die taalvaardig zijn en graag met talen bezig zijn, kunnen dan makkelijk – zonder achterstand voor het vak Duits – instromen in de richtingen Moderne Talen, Moderne Talen-Wetenschappen, Economie-Moderne Talen en Latijn-Moderne Talen waar Duits twee uur per week op het programma staat.

De richtingen Grieks-Latijn, Economie-Wiskunde en Latijn-Wiskunde verwerven basiskennis Duits gedurende twee uur per week, enkel in het vijfde jaar. Deze lessen starten vanaf nul en voorkennis is hier geen echte meerwaarde.

Wat betreft de leerlingen die geen basiskennis hebben opgebouwd in de tweede graad en instappen in een richting met pool Moderne Talen in de derde graad wordt er een instaptraject voorzien met cursus en bijlessen. Van deze leerlingen wordt een extra inspanning verwacht gedurende het hele schooljaar, zodat zij de lessen op een comfortabele manier kunnen volgen en ook de basiseindtermen van de derde graad behalen.

Examens zijn er voor alle leerlingen die Duits hebben in het basisgedeelte, dus in alle richtingen waar de pool Moderne Talen in voorkomt.

Inhoudelijk

In de tweede graad vertrekken we vanuit korte lees- en luisterfragmenten om zo basiswoordenschat en -zinnen aan te leren. Het gaat dan om alledaagse situaties zoals zich voorstellen, naar de winkel gaan, op restaurant gaan enz. Op die manier kunnen de leerlingen aan het einde van het schooljaar al eenvoudige teksten lezen en schrijven, informatie halen uit luisterfragmenten, een korte presentatie houden en hun plan trekken in een eenvoudig gesprek. Zelfredzaamheid is hierbij het allerbelangrijkste. Tijdens de les hebben we ook oog voor de Duitse cultuur en in mindere mate literatuur.

In de derde graad bouwen we hierop verder en werken we rond nieuwe thema’s die ook in een culturele, literaire en historische context gebracht worden. Zelfstandigheid wordt extra gestimuleerd.

Alle leerlingen krijgen een cursus die opgesteld werd door de leerkracht en waarin getracht wordt zoveel mogelijk variatie aan te bieden.

Onderstaande foto is van een les waarin de leerlingen een recept moesten uitleggen in het Duits.