Economie

Economie is een basisvak in het tweede jaar, een richtingspecifiek vak in de tweede en derde graad.

Economie in de eerste graad

Tijdens de lessen economie in het tweede jaar proeven de leerlingen van economische begrippen en mechanismen. Deze belangrijke basis zorgt mee voor de ontwikkeling van onze leerlingen in hun weg naar bewuste burgers. Ze ontdekken de rol van verschillende spelers zoals de consumenten, bedrijven en de overheid. Daarnaast leren ze ook omgaan met gezinsbudgetten en worden ze zich bewust van factoren die hun koopgedrag beïnvloeden.

Economie in de tweede graad

Onder voorbehoud door de onderwijshervormingen die nu aan de gang zijn.

De vier uren economie worden opgesplitst in twee delen.

1. Handelseconomie

Hier komen de basistermen van economie aan bod. Woorden zoals import en export of inflatie en conjunctuur zijn na deze cursus geen vage termen meer. We gaan hier stap voor stap te werk.
In het derde jaar starten we met de opbouw van een economische basis aan de hand van hoofdstukken zoals ‘handel’ en ‘economische kringloop’. Tegen het einde van het vierde jaar wordt het al complexer wanneer economische onderdelen zoals banken en wisselmarkten van naderbij bekeken worden.

2. Boekhouden

In deze twee lesuren leert een leerling hoe hij een boekhouding moet maken van een bedrijf. We starten met het opstellen van een balans en een resultatenrekening en evolueren naar het boeken van een aankoop-en verkoopfactuur. Kosten, activa, BTW en winst zijn vaak gebruikte termen tijdens deze cursus.

Onderstaande foto’s zijn van een bedrijfsuitstap naar Callas Confiture

 

Economie in de derde graad

In de derde graad krijgen de leerlingen van de economie wiskunde en economie talen 4 uren basis economie.

Deze vier uren worden opgesplitst in twee kernonderwerpen:

1. Micro en Macro economie

Bij micro economie gaan we op zoek naar het gedrag van de verschillende spelers van de economische kringloop. Hoe gaan consumenten reageren op een prijswijziging van een product? Hoe gaat de overheid ingrijpen op de markt? Waar gaat de producent zijn prijs zetten? Wat is een monopolie?

In macro economie gaan we op zoek naar de relatie tussen inflatie, wisselmarkten en het BBP. Hiernaast bespreken de oorzaken en gevolgen van economische crisissen.

2. Bedrijfsbeleid

In deze twee lesuren wordt er bekeken hoe een bedrijf draait. Hoe houden we onze stakeholders tevreden? Wat is marketing? We bespreken verschillende soorten management en wat de gevolgen hiervan zijn op de werknemers. Na deze cursussen zal een leerling kunnen een jaarrekening analyseren en kunnen beslissen in welk bedrijf hij zou willen beleggen omdat hij de liquiditeit en solvabiliteit van een onderneming kan berekenen.

Naast deze vier lesuren heeft de economie talen ook nog twee complementaire uren recht in het 5de jaar en minionderneming in het 6de jaar.

In recht gaan we de basisbeginselen bekijken van ons Belgisch rechtssysteem. We bekijken de verschillende rechtbanken, bespreken de belangrijkste zaken van het familierecht en gaan op zoek naar antwoorden over verbintenissenrecht.

In de uren minionderneming gaan de leerlingen zelf een onderneming uit de grond stampen. Ze zetten zelf een structuur neer, beslissen wat ze gaan verkopen tegen welke prijs en gaan dan aan de slag. Ze verkopen in het begin van het jaar aandelen zodat ze een startkapitaal hebben en de bedoeling is dat ze op het einde van het jaar deze aandelen opgewaardeerd hebben door verschillende producten of diensten te verkopen. De ondernemer in de leerling komt hier naar boven.