Esthetica

Dit is een richtingspecifiek vak in de derde graad voor de richtingen economie-moderne talen en Latijn-moderne talen.

In het vak esthetica willen we de jongeren een breder kader aanbieden rond het waarom dat kunst tot stand komt.

We starten vanuit een open visie over wat kunst is of niet is. Hieraan koppelen we een aantal kunsttheorieën en ontdekken we de verschillende aspecten om een waardeoordeel te vormen.

Vervolgens gaan we per kunststroming ontdekken wat men toen als kunst beschouwde en onder welke maatschappelijke impulsen dat die stromingen tot stand kwamen.

Hoewel we hierin voornamelijk ons beperken tot westerse schilderkunst, proberen we in deze lessen eveneens linken te leggen naar andere kunstvormen alsook naar andere cultuuropvattingen rond wat kunst is of behoort te zijn.

Vaak gaan we vanuit een theoretisch kader over naar een creatief luik waarin we dan schilderen op plexiglas of zelf performance art maken. Eveneens wordt in dit vak in het zesde jaar het jaarboek gemaakt.

Onderstaande beelden komen uit een les rond portretten in een bepaalde stijl/stroming.