Filosofie

Dit is een richtingspecifiek vak in de tweede graad in de richtingen Humane Wetenschappen.

Filosofie gaat over het houden van of begeren van wijsheid (van het Grieks filein en sophia). Volgens de filosofen Plato en Aristoteles begint de wijsheid bij de grondhouding van verwondering die ontspringt aan de onwetendheid, aan niet-weten en de twijfel aan je eigen overtuigingen en oordelen. Je verwondert je immers niet over wat je al weet of begrijpt.

Beeld je in dat je ’s avonds naar de sterrenhemel kijkt. Is het geen wonderlijk spel van fonkelende sterren? Voor veel mensen is het vanzelfsprekend dat de sterren ’s nachts aan de hemel schitteren. Maar als je er even bin stilstaat, kun je de vraag stellen: waar komen die vandaan?

Een grote zoektocht van de mens doorheen de eeuwen is die naar het antwoord op de vraag ‘Waar komen we vandaan?’ Een zoektocht die heden ten dage nog steeds niet ten einde is. Vragen zoals ‘Waar komen we vandaan?’, ‘Hoe is de mens ontstaan?’, ‘Wat betekent het om mens te zijn?’, houden de mens nog altijd bezig.

Binnen het vak filosofie gaan we aan de hand van dergelijke filosofische vragen op onderzoek uit. We trachten een antwoord te formuleren op die vragen en staan ook stil bij verschillende filosofen uit verschillende wijsgerige disciplines.