Frans

Dit is een basisvak in alle jaren. Vanaf het tweede jaar kan je voor extra uren Frans kiezen al naargelang de gekozen richting.

De 3 basisuren Frans worden in alle richtingen aangeboden. In dit vak werken we vooral rond de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven, spreken en interactie, elke graad en elk jaar op zijn eigen niveau. We behandelen samen teksten & luister- en kijkfragmenten rond een bepaald thema. De leerlingen doen dit ook af en toe op zelfstandige basis of in groepjes. Vanuit dit lesmateriaal verwerven de leerlingen nieuwe woordenschat en wordt de spraakkunst aangeleerd. Bovendien geven we de leerlingen ook de ruimte om zich open te stellen voor het esthetische aspect van de Franse taal a.d.h.v. bijvoorbeeld literatuur en cultuur.

De thema’s in de verschillende jaren zijn:

Eerste jaar: l’école, mon village, vive la fête, la famille, au musée, chez le médecin, ma maison

Tweede jaar: faire du shopping, les sports, au restaurant, les animaux et la nature, les services

Derde jaar: les fêtes et les repas, se donner rendez-vous, organiser une excursion, les mouvements de jeunesse, les moyens de communication

Vierde jaar: les voyages, l’adolescence, la famille, la solidarité

Vijfde jaar: l’économie, le bonheur, la santé physique, les addictions, la société durable

Zesde jaar: la critique, les programmes d’échange, l’amour et la haine, les habitations, les métiers

Vanaf het schooljaar 2021-2022 wordt er in het eerste, derde en vijfde jaar een nieuwe leermethode ingevoerd.

Ook buiten de lessen geven we de leerlingen de mogelijkheid om in aanraking te komen met het Frans. Zo kunnen alle leerlingen ieder jaar deelnemen aan Olyfran, een taalwedstrijd. Daarnaast dompelen we de leerlingen van het vijfde jaar onder in een taalbad bij enkele Franstalige begeleiders van de organisatie Roeland in Lille. In verschillende GWP-weken, alsook op de taaldag in de derde graad, worden er activiteiten georganiseerd waar de leerlingen op een andere manier in contact komen met het Frans.

 

Specifiek gedeelte:

Het extra uur Frans in de richting moderne talen is bedoeld voor leerlingen die zich interesseren voor taal als communicatiemiddel maar ook voor de Franse cultuur, literatuur en geschiedenis. In de talenrichtingen belichten we de thema’s die aan bod komen in het basispakket nog wat meer en bestuderen we vaker artistieke teksten.

Onderstaande foto’s zijn uit een les Frans in het eerste jaar, waarin de leerlingen uitnodigingen schreven.