Fysica

Dit is een basisvak in de tweede graad met een extra uur in de richting wetenschappen, en een richtingspecifiek vak in de derde graad.

In het vak fysica worden de algemene natuurkundige concepten behandeld rond materie, energie en straling. De wetenschappelijke methode is onlosmakelijk verbonden met dit vak. Het systeem van natuurkundige grootheden en eenheden wordt doorheen de jaren stelselmatig uitgebouwd. Er worden in alle jaren zowel praktische proeven als ICT-opdrachten voorzien.

Fysica in de tweede graad

Onderstaande onderwerpen worden in alle richtingen behandeld. De richtingen met een extra uur krijgen een uitgebreider inzicht in de verschillende thema’s. Zo zien alle richtingen in het vierde jaar de Eerste wet van Newton bij het onderdeel krachten en beweging. De richtingen met een extra uur krijgen daarnaast ook de Derde wet van Newton. Er wordt breder en iets meer diepgaand ingegaan op onderstaande onderwerpen. Ook is er meer ruimte om meer praktische proeven te voorzien.

De onderwerpen die in het 3de jaar behandeld worden zijn:
•Metrologie
•Krachten
•Massadichtheid
•Druk
•Optica

De onderwerpen die in het 4de jaar behandeld worden zijn:
•Metrologie
•Kracht en beweging
•Arbeid, energie en vermogen
•Gaswetten
•Warmteleer

Fysica in de derde graad

Dit vak wordt aangeboden in de richtingen Wetenschappen-Wiskunde, Moderne Talen-Wetenschappen, Latijn-Wetenschappen, Latijn-Wiskunde en Economie-Wiskunde.

In het vak fysica worden de algemene natuurkundige concepten behandeld rond materie, energie en straling. De wetenschappelijke methode is onlosmakelijk verbonden met dit vak. Het systeem van natuurkundige grootheden en eenheden wordt doorheen de jaren stelselmatig uitgebouwd. Er worden in alle jaren zowel praktische proeven als ICT-opdrachten voorzien.

De onderwerpen die in het 5de jaar behandeld worden zijn:
•Metrologie
•Elektrostatica
•Elektrodynamica
•Magnetisme
•Elektromagnetisme
•Kinematica (bewegingsleer)

De onderwerpen die in het 6de jaar behandeld worden zijn:
•Metrologie
•Kinematica (bewegingsleer)
•Dynamica (krachtenleer)
•Arbeid en energie
•Gravitatie
•Harmonische trillingen
•Golven
•Geluid
•Licht en elektromagnetische straling
•Kernfysica
•Elementaire deeltjes

Onderstaande beelden komen uit een les over het Joule-effect.