Gedragswetenschappen

Dit is een richtingspecifiek van in de tweede en de derde graad Humane Wetenschappen.

Gedragswetenschappen in de tweede graad

Onder voorbehoud door de verandering in leerplannen in de tweede graad.

In het vak gedragswetenschappen bestuderen wij leerinhouden uit de psychologie en de sociologie.

Enkele van de vragen die aan bod komen in de tweede graad: hoe ontwikkelen mensen gedurende de verschillende levensfasen? Op elke gebieden ontwikkelen zij? Waarom gaan mensen naar school? Op welke manieren kunnen mensen communiceren?

De leerinhouden worden aangeboden door een combinatie van doceren en activerende werkvormen, met telkens een focus op de onderzoekende vaardigheden van de leerlingen.

Gedragswetenschappen in de derde graad

In het vak gedragswetenschappen bestuderen wij leerinhouden uit de psychologie en de sociologie.

Enkele van de vragen die aan bod komen in het 5de jaar: hoe ontwikkelt de persoonlijkheid van de mens? Door welke groeperingsvormen wordt onze identiteit vormgegeven? Hoe ontwikkelt de moraliteit bij de mens? Wat vertelt de moraliteitontwikkeling ons over de menselijke natuur? Hoe is de samenleving sociaal gestratificeerd? Hoe evolueert de sociale ongelijkheid in onze samenleving?

Enkele van de vragen die aan bod komen in het 6de jaar: waarom zijn conflicten inherent aan het menselijk samenleven? Wat voor soorten conflicten bestaan er? Wat houdt criminaliteit in? Hoe ontstaan emoties bij de mens en tot welk nut?

De leerinhouden worden aangeboden door een combinatie van doceren en activerende werkvormen, met telkens een focus op de onderzoekende vaardigheden van de leerlingen.

Onderstaande beelden zijn van een cultuurdag voor het vijfde jaar.