Grieks

Dit is een richtingspecifiek vak in de basisoptie Klassieke Talen in het tweede jaar, en in de richtingen Grieks-Latijn in de tweede en derde graad.

Grieks in het tweede jaar

In het tweede jaar is Grieks geen apart vak of aparte optie meer, maar vormt een lesuur Grieks per week een onderdeel van de basisoptie Klassieke Talen. Daarin worden vier uur Latijn gecombineerd met een kennismaking Grieks. Je leert er uiteraard het Griekse alfabet lezen en schrijven, maar we gaan ook al in op de Griekse cultuur en hoe zij een wezenlijke invloed heeft uitgeoefend op de Romeinse cultuur en daardoor ook onze hedendaagse cultuur. We lezen al een eerste reeks zinnetjes die ons naar de boeiende Griekse mythologie brengen en we leren een basis aan grammatica en woordenschat.

Grieks in de tweede graad

De optie Grieks biedt, naast de studie van het Latijn, een grote meerwaarde. Heb je een voorkeur voor taal, cultuur, de schoonheid van kunst en een rijke geschiedenis met boeiende verhalen, dan is Grieks iets voor jou.

De eerste kennismaking in het 2de jaar Klassieke Talen heeft een tipje van de sluier opgelicht, maar er is veel meer… Met de verworven kennis duiken we vanaf het 3de jaar pas goed onder in de rijkdom van de Griekse oudheid. Daar liggen immers de diepe wortels van onze westerse wereld.

In het 3de jaar reizen we door het Griekse verleden met de focus op bekende historische gebeurtenissen die bepalend zijn geweest voor onze beschaving. Wat waren de grootste Griekse drijfveren en hoe konden zij zo’n sterke invloed hebben? Hoe de Grieken dachten en wat ze voelden, ontdekken we in hun mooiste bewaarde poëzie. Waarom ze opeens hele grote beelden maakten en hoe die steeds levensechter werden: je leert het allemaal.

In het 4de jaar ligt de klemtoon op het dagelijks leven in de Griekse oudheid. Uit levendige en soms grappige dialogen, verhalen en fabels komen we te weten hoe de Grieken leefden en dachten. Verbazend hoe tijdloos en leerzaam hun redeneringen waren!

Grieks in de derde graad

Grieks verder studeren in de 3de graad biedt een absolute dimensie bij de algemene vorming. De focus ligt nog op taal en cultuur waarbij nu het kritisch, probleemoplossend en analytisch denken wordt gestimuleerd.

De Griekse auteurs worden thematisch gelezen, dit staat garant voor voldoende afwisseling bij de lectuur. De leerling zal zich kunnen vinden in gevarieerde thema’s zoals ‘Opvoeding van kinderen en jongeren – Omgang met slaven – Sport, spel en muziek – Relatie man vrouw – Reizen en avontuur – Noodlottige trots – Geluk … ‘. Items die vaak verrassend actueel zijn!

Omdat de antieke Griekse wereld zo wijd verspreid was, biedt zij, vandaag misschien wel meer dan ooit, een grondige kijk op onze hedendaagse multiculturele wereld.

De Griekse filosofie was voor de Romeinen al een grote bron van inspiratie. De grootste Griekse filosofen laten we in het 6de jaar aan het woord. Zij geven lessen mee voor het leven. Zij legden immers de bouwstenen van ons sociaal, moreel en ethisch doen en denken.

Met onze uitgebreidere kennis Griekse woordenschat kunnen we ook steeds meer woorden van Griekse oorsprong etymologisch verklaren. We blijven verder ontdekken hoe het Grieks aan de basis ligt van de moderne wetenschappelijke terminologie. Dankzij Grieks blijf je je dus intensief trainen in ‘taal’: een belangrijke troef om vlotter Engels, Frans, Spaans, Duits, en later misschien nog een andere moderne taal te leren. Het is een gerichte voorbereiding op alle hogere menswetenschappelijke studierichtingen, en opleidingen waarin taal en cultuur belangrijk zijn.

Enkelen van onze oud-leerlingen Grieks-Latijn konden met succes afstuderen als architect en dierenarts. Velen slaagden succesvol in hun hogere studies waaronder Germaanse Talen, Klassieke Talen, Romaanse Talen, Slavische Talen, Sinologie, Politieke Wetenschappen, Sociologie, Logopedie, Kunstwetenschappen, Archeologie, Criminologie, Rechten, Pedagogische Wetenschappen, Psychologie, …

 

Onderstaande beelden zijn van de Griekse Dag in Gent in mei 2018, waar onze leerlingen zelf lezingen gaven.