ICT-competentie

Dit is een vak voor alle leerlingen in de tweede graad.

In de eerste graad hebben de leerlingen al een aantal ICT-vaardigheden verworven. De ICT-competentie in de tweede graad bouwt hierop verder maar bij de aanvang van een nieuw onderwerp houdt de leerkracht rekening met leerlingen die de vereiste voorkennis niet bezitten. Nadat de leerkracht het probleem heeft geschetst, de nodige uitleg en demonstraties heeft gegeven, kan elke leerling zelfstandig m.b.v. een leerwerkboek of cursus de opdrachten uitvoeren op de eigen computer in het ICT-lokaal. Zo kan de ene groep leerlingen extra oefeningen zelfstandig oplossen terwijl de leerkracht met de andere leerlingen de voorziene onderwerpen van het leerplan klassikaal behandelt.

De volgende onderwerpen worden behandeld in het derde en het vierde jaar (1 lesuur per week):

· Tekstverwerking met MS Word 365

· Rekenblad met MS Excel 365

· Presentatie met PowerPoint 365 (facultatief)

· Gegevensbeheer met MS Access 365

· Multimedia met foto- en geluidsbewerking, videobewerking

· Apparatuur en programmatuur met een online cursus

· Netwerken bouwen met een online cursus

· Programmeren door algoritmen te gebruiken met MS Small Basic (in de richtingen wiskunde en wetenschappen)

· Andere vakoverschrijdende projecten in nauw overleg met andere collega’s van verschillende vakgebieden.

De leerlingen kunnen gratis een Office 365-abonnement nemen van de school, indien men thuis op de eigen computer een opdracht wil afwerken.