Saldo eetmaalkaart

Wegens veiligheidsredenen zijn we verplicht het raadplegen van het saldo van de eetmaalkaart via de website stop te zetten.

U kan het exacte bedrag opvragen door het leerlingensecretariaat te contacteren via Smartschool.