Vernieuwde lessentabellen

We willen volop inzetten op een zesjarige traject dat leerlingen de mogelijkheid biedt te proeven van de verschillende modules, opties en competenties. Niet alleen vanuit een theoretische insteek, maar ook sterk gelinkt aan de maatschappij door bijvoorbeeld samenwerken met het hoger onderwijs en bedrijven: bezoek van een gastdocent, bedrijfsbezoek enz.

De nieuwe lessentabellen worden per graad uitgerold, dat wil zeggen dat dit schooljaar de nieuwe tabellen ingevoerd zijn in een, drie en vijf, en pas volgend jaar ook in twee, vier en zes.

Eerste graad: talenten ontdekken

Per graad willen we accenten beklemtonen: in de eerste graad willen we meer inzetten op talenten ontdekken.

Er is een hertekend en modulair studieaanbod met een brede eerste graad.

Het is de bedoeling dat de leerlingen kunnen proeven van verschillende vakgebieden voor ze hun studiekeuze bepalen.

Om dit te realiseren maken we gebruik van de vier complementaire uren in de lessentabellen van het eerste jaar. Deze splitsen we op in modules van twee uur, waaruit de leerlingen kunnen kiezen op basis van hun interesse.

De belangrijkste taken ervan zijn:

 • een tussenschakel te vormen tussen de basisschool en de tweede graad;
 • de oriëntering van leerlingen in functie van hun talenten met als doel de leerlingen goed georiënteerd de tweede graad te laten aanvangen. Dit zorgt er niet alleen voor dat ze zich beter in hun vel voelen, er wordt ook een grotere leerwinst bekomen. De leerlingen maken meer kans op het succesvol voltooien van hun studie;
 • de leerlingen bijstaan in het maken van bewuste keuzes voor hun verdere studies;
 • een boeiende en veilige leeromgeving bieden.

 

Eerste jaar

Basisvorming 1ste jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 4 uren complementaire opties

 De aangeboden modules:

 • Latijn 4u beide semesters
 • Latijn 2u beide semesters + module 1ste semester + module 2de semester (2 verschillende modules kiezen)
 • 2 modules 1ste semester + 2 modules 2de semester (4 verschillende modules kiezen)
 1. cultuur en filosofie
 2. duurzaam samenleven en ondernemen
 3. sport
 4. technologie en ict
 5. wetenschappen
 6. wiskunde anders bekeken

 

Bij inschrijving kiest u dus uit een van de 3 soorten trajecten:

 1. U kiest 4u Latijn.
 2. U kiest 2u Latijn beide semesters, en 2u module 1ste semester + 2u andere module 2de semester

Bij dit traject opteert u voor een volledig jaar 2 uur Latijn, met daarnaast één module in 1ste semester en één andere module in 2de semester:

Module 2u Latijn

 

 

 

 

 1. U kiest twee modules van 2 lesuren in het 1ste semester, en twee andere modules van twee lesuren in het 2de semester. Op die manier maakt uw kind kennis met vier verschillende studiegebieden, en kan het een betere keuze maken bij het verderzetten van zijn schoolloopbaan.

Module 4 uur

 

Bij inschrijving kiest u dus voor een welbepaald traject, zodat uw kind duidelijk kan aanvoelen waar zijn talenten liggen. Het is dan ook niet mogelijk, zodra het schooljaar is gestart, om van traject te wisselen. Het kan wel zijn dat uw kind het gekozen traject in een andere volgorde zal doorlopen.

U kan wel één naam van een vriendje of vriendinnetje opgeven, bij wie uw kind dan zal zitten in de 28 uren basisvorming.

 

 

Tweede jaar (VANAF 2017-2018)

In het tweede jaar bestaat de basisvorming uit 26 uren en het optioneel gedeelte uit 6 uren. U heeft opnieuw de keuze uit 6 verschillende opties van telkens zes uur extra. Zo heeft uw kind 32 uren per week les.

In het tweede jaar heeft u bij de richting Wetenschappelijk Werk onder andere de keuze tussen Wiskunde Boost en Wiskunde Anders Bekeken (WAB). Wat bedoelen we hiermee?

De Wiskunde Boost is bedoeld voor die leerlingen die het lastig hebben met wiskunde en een uurtje extra ondersteuning wel kunnen gebruiken.
De Wiskunde Anders Bekeken is voor de leerlingen die sterk zijn in wiskunde: zij krijgen een uurtje extra uitdaging, waarbij de wiskunde, welja, anders bekeken wordt.

Basisvorming 2de jaar
In het tweede jaar kan u kiezen uit de volgende zes opties:

 • Latijn – Wetenschappen:
  – 4 uur Latijn
  – 2 uur wetenschappelijk werk
 • Grieks – Latijn:
  – 4 uur Latijn
  – 2 uur Grieks
 • Moderne Wetenschappen – wiskunde Boost:
  – 2 uur economie
  – 2 uur wetenschappelijk werk
  – 1 uur cultuurproject
  – 1 uur wiskunde boost
 • Moderne Wetenschappen – wiskunde anders bekeken:
  – 2 uur economie
  – 2 uur wetenschappelijk werk
  – 1 uur cultuurproject
  – 1 uur wiskunde WAB
 • Moderne Wetenschappen – Sport:
  – 2 uur economie
  – 2 uur wetenschappelijk werk
  – 2 uur sport
 • Moderne Wetenschappen – Welzijn en samenleving
  – 2 uur economie
  – 2 uur wetenschappelijk werk
  – 1 uur cultuurproject
  – 1 uur welzijn en samenleving

Tweede graad: talenten ontwikkelen

In de tweede graad willen we inzetten op talenten ontwikkelen: de leerlingen kiezen op basis van hun bekwaamheid en belangstelling.

In het derde jaar kiezen we nu al voor een vernieuwing in de pool wetenschappen met een extra module wetenschappelijke seminaries. Zo geven we meer en meer vorm aan de onderzoekcompetenties om die uiteindelijk in de derde graad verder uit te werken.

De basisvorming telt voor alle richting 24 lesuren. Daarnaast is er het richtingspecifieke deel van 4 lesuren (7/8 in de richting Grieks-Latijn)

De nieuwe lessentabellen worden per graad uitgerold, dat wil zeggen dat dit schooljaar de nieuwe tabellen ingevoerd zijn in een, drie en vijf, en pas volgend jaar ook in twee, vier en zes.

Lessentabel 2de graad

 

 

Derde graad: talenten verdiepen (vijfde jaar vanaf 2016-2017, zesde jaar vanaf 2017-2018)

In de derde graad willen we inzetten op talenten verdiepen: de leerlingen kiezen in functie van hun talenten/interesse/kunde en/of in functie van vervolgstudies. Ook aan de onderzoekvaardigheden wordt gewerkt. Het eindresultaat is bijvoorbeeld een posterpresentatie over een onderzoeksvraag aansluitend bij de polen gekozen door de leerling.

In de derde graad gaan we dus nog specifieker door op je sterke kanten, door nog meer uitgewerkte richtingen aan te bieden. Er is de pool economie met zowel de pool talen als wiskunde, er is de richting Latijn met zowel Grieks, moderne talen, wiskunde als wetenschappen, maar ook de combinatie van zowel de polen wetenschappen-talen als wetenschappen-wiskunde bestaat. En dan is er natuurlijk ook nog de richting Humane Wetenschappen. Elk van deze richtingen heeft haar eigen specifieke lessentabel, die we hier ook nog in een overzichtstabel meegeven, zodat je kan vergelijken.

Twijfel je zelf aan je mogelijkheden, spreek dan je eigen vakleerkrachten aan: zij kunnen intussen het best inschatten wat je wel en niet aankan, en wat er op het programma staat in de volgende jaren. Als je meerdere opties aankan en je weet al welke richting je later uit wil, kies dan in functie daarvan. En weet je het dan nog niet, volg dan gewoon je hart, en kies wat je het liefste doet. Per slot van rekening heb je de gekozen vakken toch elke dag opnieuw.

De nieuwe lessentabellen worden per graad uitgerold, dat wil zeggen dat dit schooljaar de nieuwe tabellen ingevoerd zijn in een, drie en vijf, en pas volgend jaar ook in twee, vier en zes.

Lessentabel 3de graad bis