Levensbeschouwing

Elk jaar heeft twee uren Levensbeschouwing per week. Dit kan Niet-confessionele Zedenleer zijn, maar ook een religie. Op school bieden wij Rooms-katholieke godsdienst aan, Islamitische godsdienst, Protestantse godsdienst en Orthodoxe godsdienst.

De levensbeschouwelijke vakken werken aan de ontwikkeling van de leerling tot een volwassen en gelukkige persoonlijkheid. Het is belangrijk dat de leerling een positief zelfbeeld ontwikkelt, gebaseerd op de beleving
van de eigen levensbeschouwing. Daarvoor is zowel kennis van de eigen levensbeschouwing nodig als leren omgaan met verschillende visies binnen deze levensbeschouwing.

Wie een positief zelfbeeld heeft, kan tot dialoog komen en samenleven met anderen. Een levensbeschouwelijke identiteit ontwikkelt zich ook door contact met andere levensbeschouwingen. We beogen dit met de interlevensbeschouwelijke competenties en de gezamenlijke projecten van de levensbeschouwelijke vakken. Leerlingen leren andere levensbeschouwingen kennen door contacten met vertegenwoordigers ervan. Ze leren met respect en empathie omgaan met de anderen.

Leerlingen denken na over de rol van levensbeschouwingen in de samenleving. Ze nemen afstand van vooroordelen en stereotypen. Ze ontwikkelen vaardigheden om in een samenleving met verschillende levensbeschouwingen samen te leven. Ze herkennen afspraken en regels die nodig zijn voor het samenleven in verdraagzaamheid.

Onderstaande beelden zijn van een interlevensbeschouwelijke dag voor de derdes, waarbij de leerlingen zowel een katholieke kerk bezocht als een moskee en een Evangelische kerk.