Lichamelijke Opvoeding

L.O. behoort tot de basisvorming van alle jaren.

Lichamelijke opvoeding in de eerste graad

De lessen lichamelijke opvoeding gaan altijd door in blokuren. Dit wil zeggen dat we 2 lesuren na elkaar hebben. We verplaatsen ons hiervoor naar een sporthal in de buurt met de schoolbus. Daar beschikken we over een ruime sportaccommodatie. Meisjes en jongens hebben gescheiden les. We bieden de leerlingen een heel ruime waaier aan sporten aan met de nadruk op (spel)plezier. Hiermee proberen we hen warm te maken voor levenslang sporten.

Onderstaande foto’s zijn van een recente corona-activiteit: een QR-speurtocht in het park

Lichamelijke opvoeding in de tweede graad

In de tweede graad blijven de klasgroepen verdeeld in jongens en meisjes. Verschillende sporten worden uitgediept op vlak van techniek, tactiek en coaching. Met de focus op zo veel mogelijk bewegen en ‘spelplezier’ bouwen we de lessen verder op. Hiernaast hebben we oog voor een gezonde, veilige en fysieke levensstijl. We laten de leerlingen zichzelf en anderen evalueren, we leggen de focus op samenwerken, elkaar helpen en we werken soms met taakkaarten en opdrachten om het zelfstandig werk aan te leren.

Onderstaande foto’s zijn van de sportdag in het vierde jaar.

Lichamelijke opvoeding in de derde graad

Bewegingsdomeinen van de vorige graden worden verder uitgediept. Verworven tactische en technische elementen worden in de derde graad in nieuwe bewegingssituaties toegepast. Hierbij worden deze technische en tactische vaardigheden, spelideeën, spelregels en etiquetteregels getransfereerd naar andere sportspelen.

Bovendien gaan leerlingen spelactiviteiten meer zelfstandig en zelfsturend regelen en uitvoeren. Op die manier wordt verworven kennis en vaardigheden toegepast en leren de leerlingen op een zelfstandige wijze spelproblemen oplossen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het in groep organiseren of ontwerpen van bewegingsactiviteiten. Doorheen de lessen LO leren de leerlingen dus tactische, technische en didactische principes toepassen.

Tot slot ligt de nadruk in de derde graad ook veel meer op het werken met de ondersteunende rollen (coach, feedbackgever, scheidsrechter, organisator,…).