Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen is een vak in de basisvorming van de eerste graad en een richtingspecifiek vak in de derde graad in de niet-wetenschappelijke richtingen.

Natuurwetenschappen in de eerste graad

Alle lessen die in het vak natuurwetenschappen aan bod komen, behoren tot één van de zeven thema’s:

 • Biotopen en hun diversiteit
 • Energie
 • Kracht en snelheid
 • Materie
 • Organisatie van levende materie
 • Organismen planten zich voort
 • Stofomzetting bij mens en dier

Elke les van elk thema heeft het onderzoekend leren en het werken volgens de wetenschappelijke methode als rode draad.

Het vak natuurwetenschappen zal de leerling methodes geven om de natuur rondom zich beter te begrijpen. Omdat deze wetenschap behoort tot de ervaringswetenschappen of empirische wetenschappen, zullen de lessen zo veel mogelijk gebruik maken van de proefondervindelijke methode om de omgeving te vatten. Deze methode doet beroep op observaties of experimenten die besluiten bieden voor onderzoeksvragen die vooraf werden gesteld.

Dit vak streeft niet enkel naar de ontwikkeling van de eigen persoon, maar daarnaast beoogt het ook een maatschappelijk engagement.

Er bestaat een duidelijk verband tussen dit vak en de vakken techniek en wiskunde.

Onderstaande beelden zijn van een natuurwetenschappelijk proefje in het eerste jaar.

Natuurwetenschappen in de derde graad

In dit vak natuurwetenschappen -2 u worden belangrijke wetenschappelijke concepten op een praktische en theoretische manier aangeboden.In dit jaar ligt de focus sterker op fysische en chemische concepten.Wanneer mogelijk wordt er een praktische proef voorzien.

De onderwerpen die in het 5de jaar behandeld worden zijn:

•Biochemie en chemische reacties
•Kracht en beweging
•Ioniserende en elektromagnetische straling
•Elektriciteit en magnetisme

In het zesde jaar natuurwetenschappen komen onderstaande thema’s aan bod.

 1. Stoffen in de cel en celmetabolisme
 2. Celdeling en erfelijke informatie
 3. Redoxreacties
 4. Voortplanting bij de mens
 5. Overerving bij de mens
 6. Evolutie

Zoals uit de eerder genoemde thema’s misschien al duidelijk werd, wordt in dit jaar voornamelijk een focus gelegd op biologie en chemie. Er worden tal van thema’s aangereikt die een stevige theoretische basis leggen bij de leerlingen, maar tegelijkertijd ook toegepast zijn op actuele thema’s (DNA, genetica, ziektes, erfelijkheid, vruchtbaarheid).

De leerlingen leren in dit jaar veel bij op verschillende vlakken. Ze vormen een stevig kader dat ze kunnen gebruiken om toe te passen in het dagelijkse leven en de actualiteit. Daarnaast wordt de leerstof zodanig aangeboden dat leerlingen die verder gaan in richtingen psychologie, maatschappelijke werk, optimaal voorbereid zijn.

Leerlingen uit de richting humane wetenschappen maken een onderzoekscompetentie voor het vak cultuurwetenschappen. Voor deze onderzoekscompetentie (OC) wordt nauw samengewerkt met het vak natuurwetenschappen. Zo zullen ze hun eigen gekozen onderwerp vanuit zowel een cultuurwetenschappelijk als natuurwetenschappelijk oogpunt moeten onderzoeken. Dit biedt een grote meerwaarde in het leerproces.