Problem Solving

Dit is een richtingspecifiek vak in de richting Wetenschappen-Wiskunde in de derde graad

In het vak Problem Solving worden technieken bestudeerd om op een geordende manier oplossingen te vinden voor problemen.
Hierbij is er aandacht voor de kunst van het vinden, de heuristiek. Wiskundige concepten als het duivenhokprincipe, klokheuristieken, schaduwtechnieken, grafentheorie, enz. komen hierbij aan bod.
Tegelijkertijd is er aandacht om heuristieken via een computerprogramma uit te voeren a.d.h.v. algoritmes. Een basisopleiding van de programmeertaal Python wordt hiertoe aangeboden. Leerlingen programmeren hun eigen gekozen spel. Later wordt dit uitgebreid met extra hardware, de Micro:Bits. Leerlingen leren hoe drukknoppen, accelerometer, display en radiocommunicatie samen kunnen worden ingesteld.