Spaans

Dit is een richtingspecifiek vak in de derde graad voor de richtingen met de pool Moderne Talen en de richting Grieks-Latijn.

In de derde graad kunnen we dan eindelijk aan de slag gaan met de taal van de passie: het Spaans. In de richtingen 5MOTA, 5 LATA en 5 GLA krijg je 2 uren Spaans.

Tijdens de lessen Spaans leren jullie de basis van de taal aan de hand van dagdagelijkse thema’s: kennismaking, nationaliteiten, familie, eten,…Je cijfers voor dagelijks werk zijn het gemiddelde van volgende items:
– je algemene inzet en taalkennis die je bewijst tijdens de lessen(vakattitude/comportamiento respecto al aprendizaje de español)
– de resultaten van taken en mondelinge/schriftelijke overhoringen voor grammatica, woordenschat en de vaardigheden lezen, schrijven, presenteren, conversatie en luisteren (gramática y vocabulario + las otras destrezas)

Leerlingen van Latijn optie talen en de richting Grieks-Latijn worden enkel via dagelijks werk geëvalueerd. De leerlingen Moderne Talen krijgen in december en juni examens voorgeschoteld.
Het spreekt vanzelf dat de leerstof ook aan bod komt tijdens de vaardigheden. Spreekvaardigheid wordt afgenomen tijdens de lessen. De leerlingen krijgen hiervoor voldoende voorbereidingstijd. De mondelinge taak voor het examen wordt minstens 1 maand op voorhand meegedeeld.

Bij leerlingen met leerproblemen (medisch geattesteerd) worden STICORDI-maatregelen toegepast.