Taalcompetentie

Dit is een richtingspecifiek vak in de module talen in de tweede graad en de Humane wetenschappen – Moderne Talen en Latijn – Moderne Talen in de derde graad.

De leerlingen uit het vijfde jaar die een talenrichting kiezen, hebben naast hun reguliere uren Engels en Frans ook nog uitbreidingsuren taalcompetentie voor beide talen. Tijdens deze lessen ligt de focus vooral op het verder oefenen van de vaardigheden luisteren, lezen, schrijven en spreken en krijgen ze ook de kans om zich verder te verdiepen in de verschillende thema’s die besproken worden over de les. Een tweede doel van deze lessen is om een passie voor taal aan te wakkeren en ze warm te maken voor allerlei verschillende aspecten die bij taalonderwijs te kijken komt zoals cultuur, linguïstiek, fonetica en literatuur.