Koken in het Engels? Yes, please!

7 juni 2017 Gudrun 0

Tijdens de lessen taalcompetentie Engels werken de leerlingen in groep aan allerlei projecten waarin Engels centraal staat. In maart hadden de leerlingen uit het derde jaar het […]