Techniek

Dit is een basisvak in de eerste graad.

De leerlingen uit het eerste jaar krijgen 2 uur techniek per week en dit bij voorkeur in een blok van twee lestijden na elkaar. De leerlingen uit het tweede jaar krijgen 1 uur techniek en dit ook in een blok van 2 lestijden, maar dit om de 2 weken.

In de lessen techniek vertrekken we steeds vanuit een realistisch probleem uit onze leefwereld om dan samen dit probleem op te lossen aan de hand van het technisch proces. We gaan dus steeds samen ontwerpen, het meest geschikte ontwerp kiezen en ook uitvoeren, daarna zullen we ons technisch systeem gebruiken en evalueren. Dit proces ligt aan de basis van ons vak, maar ook aan de basis van vele creatieve (STEM)-beroepen. In de les techniek staan we ook stil bij de impact van techniek op mens en maatschappij, tevens werken we actief aan onze talenten die we ook bespreken om ze ons in de toekomst te helpen kiezen bij de overstap naar de volgende leerjaren.

Onderstaande beelden zijn uit een les waarin de leerlingen een smartphoneluidspreker maken.