Wetenschappelijk onderzoek Humane Wetenschappen

Dit is een richtingspecifiek vak in de tweede en derde graad.

Wetenschappelijk onderzoek Humane Wetenschappen in de tweede graad

Het vak wetenschappelijk onderzoek bestaat uit twee componenten; een humaan en een wiskundig. Vanuit het humane component maken de leerlingen kennis met wat onderzoek in ‘humane’ richtingen kan zijn, we bekijken hiervoor enkele sociologische, psychologische, criminologische en politicologische onderzoeken en bekijken waarin ze van elkaar verschillen of net gelijken. Vervolgens leren de jongeren om een correcte bronvermelding te maken, wat feiten en objectiviteit inhoud, leren ze debatten voeren waarin het gebruik van goede argumentatie centraal staat en maken we kennis met de verschillende onderzoeksmethoden die er bestaan op zowel kwantitatief als kwalitatief vlak. In het derde middelbaar voeren de leerlingen vervolgens een eerste onderzoek.

In het vierde middelbaar bouwen we verder en werken we in verschillende thema’s zoals politiek, drugs- en andere verslavingen, smartphonegebruik, culturele identiteit. Per thema maken we gebruik van een andere onderzoeksmethode en werken we stapsgewijs een onderzoek uit. Hierbij leren de leerlingen om literatuurstudie te maken, enquêtes op te stellen, interviews te houden en ook om hun resultaten te analyseren. Tijdens deze analyses komen ze ook een eerste keer in aanraking met statistiek. Dit wordt dan verder uitgediept in het wiskundige component van het vak.

 

Onderstaande beelden zijn uit een les rond stereotypering in kinderboeken.