Wetenschappelijk onderzoek in de Humane Wetenschappen

Dit is een richtingspecifiek onderdeel in de tweede en de derde graad van de richting Humane Wetenschappen Wetenschappelijk Onderzoek (HuWo)

Als complementaire activiteit is er nog het vak Wetenschappelijk onderzoek voorzien voor de Humane Wetenschappen, WO. Dit bestaat uit 2 lesuren Humane Wetenschappen, 1 uur aardrijkskunde en 1 uur wiskunde. Tijdens dat extra uur wiskunde (vrij in te vullen door de leerkracht) hebben we geopteerd om het volgende te geven in het vijfde jaar:

a) 1ste semester
Daarin wordt het begrip matrix geïntroduceerd. Naast de algemene definitie en voorstellingswijze worden ook de diverse mogelijke bewerkingen met matrices besproken.

b) 2de semester
Vervolgens worden een aantal toepassingen van matrices aangebracht. We denken hierbij aan Leslie-, populatie- en migratiematrices. Vervolgens worden er (2×2)- en (3×3)-stelsels m.b.v. matrices opgelost. Ook hier is het efficiënt inzetten van ICT een absolute must (GeoGebra).

De uitbreiding voor de Humane Wetenschappen is er gekomen naar aanleiding van het feit dat in het hoger onderwijs het vak statistiek vaak een struikelblok vormt. Wij pogen dit op deze manier enigszins bij te sturen.