Limerick, anyone?

29 augustus 2018 Gudrun 0

De leerlingen van het vijfde jaar taalcompetentie Engels hebben zich de laatste les zeer poëtisch geuit. Ze hebben zelf limericks geschreven, nadat ze eerst een aantal […]

Koken in het Engels? Yes, please!

7 juni 2017 Gudrun 0

Tijdens de lessen taalcompetentie Engels werken de leerlingen in groep aan allerlei projecten waarin Engels centraal staat. In maart hadden de leerlingen uit het derde jaar het […]