Even voorstellen: Scholenbanden!

logo_scholenbanden_280pxVoor onze nieuwe leerlingen is dit misschien iets nieuws, onze oudere leerlingen kennen dit al lang: project scholenbanden! We hebben als school al sinds 2009 een band met Saint-Mary’s in Kiruhura, Rwanda. Meer info kan je lezen op de nieuwe pagina op onze website.

Mevrouw Vanlommel, de drijvende kracht achter dit project, kreeg van de VZW UMUBANO (betekent ‘vriendschap’ in het Kinyarwanda) de vraag om een artikeltje te schrijven over haar reiservaring en de schoolLink in het algemeen. Leen Hertens en Phoebe Vandenberghe, twee oudleerlingen, die toen mee gingen, hielpen mee aan het schrijven ervan.

Toen ik enkele jaren geleden vernam dat VVOB de mogelijkheid gaf aan scholen om een samenwerking aan te gaan met een school in het ‘Zuiden’, heb ik geen enkel moment getwijfeld om aan dit initiatief deel te nemen. Aangezien ik mijn eerste onderwijservaring opdeed in Rwanda, was de keuze om terug ‘iets’ te doen met dit land snel gemaakt.

Mijn eerste lesgeefervaring dateert uit de jaren 1986 -1989, en al ligt dit reeds ver achter mij, toch heeft deze periode in Butare – ik gaf les op de groupe Scolaire – me voor het leven veranderd. Daarom vond ik het dan ook belangrijk om collega’s en leerlingen de kans te geven om via het scholenbandenproject van VVOB ervaringen uit te wisselen. Het idee van een ‘gelijkwaardig partnerschap’, waarbij beide scholen evenveel input krijgen en samen vorm geven aan een onderwijsproject, sprak me enorm aan. Het feit dat ik, samen met jongere collega’s, ervaringen kan uitwisselen en effectief nog eens aan de andere kant van de wereldbol voor een klas kan staan, is voor mezelf en de leerlingen ter plaatse zeer verruimend. Ook mijn collega’s die reeds op bezoek waren in Rwanda, hebben ervaringen opgedaan die hun dagelijkse klaspraktijk nog steeds beïnvloeden! De getuigenis van Leen en Phebe (te vinden op de pagina van scholenbanden van onze website) toont ook aan hoe hun bezoek aan Rwanda hun leven heeft beïnvloed. De wederzijdse bezoeken zijn dus ontegensprekelijk voor alle betrokken partijen ‘oogopeners’ waarbij we o.a. leren om ons eigen handelen in vraag te stellen.

Het doet ook deugd om te zien hoe tientallen leerlingen op vrijwillige basis regelmatig samen komen op school om een artikel te schrijven voor de partnerschool of om iets te organiseren waarbij we beide scholen financieel kunnen steunen. Alle opbrengsten gaan immers deels naar onze sociale kas en deels naar de partnerschool. Zo zijn we blij dat we een zestal leerkrachten in Kiruhura financieel kunnen steunen hebben bij het behalen van een onderwijsdiploma. Beide scholen beseffen echter dat het financiële luik geen hoofddoelstelling is van dit project, maar dat het vooral gaat om elkaars lesgeefpraktijk te stimuleren.

Uitdagingen zijn er dagelijks in dit project, maar we weten dat we niets overhaast moeten doen. Langzaam hopen we om dit project meer en meer te integreren in de dagelijkse lesgeefpraktijk van meerdere leerkrachten. Ik ben er immers van overtuigd dat dit project ideaal is om een hele reeks (vakoverschrijdende) doelstellingen en eindtermen rond burgerzin, samenwerken, enz. te bereiken! Om deze doelstellingen te verwezenlijken is een flexibele aanpak van alle betrokkenen op een school nodig. Nog een steeds weerkerende moeilijkheid is het verbeteren van de communicatie. Internet is een nuttige ‘tool’, maar blijkt niet altijd zo makkelijk te gebruiken onder andere omwille van de verschillende opvattingen over het gebruik van dit medium, maar ook door de uiteenlopende schoolkalenders.

Vandaag zijn we fier met ons label ‘gevorderde scholenband’. Naar de toekomst toe is het onze hoop en de doelstelling van VVOB om te evolueren naar een (van hen financieel onafhankelijke) ‘duurzame scholenband’. We zijn er stilletjes aan klaar voor!”

1 Reactie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.