Oproep kandidaten voor de schoolraad

Om de vier jaar wordt er op onze school en in alle andere scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een schoolraad gekozen. De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan dat regelmatig (ongeveer vijf keer per schooljaar) samenkomt om met de directie het beleid van de school te bespreken. Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. De items die hier aan bod komen zijn bijvoorbeeld:het studieaanbod, het schoolreglement, de vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden, het welzijn en veiligheid op de school, de infrastructuurwerken, het schoolwerkplan, … Om die besprekingen zo vlot en zo ruim mogelijk te kunnen doen, is het belangrijk en uiterst waardevol dat alle participanten hun inbreng kunnen doen. De schoolraad bestaat dan ook uit personeelsleden, ouders, leerlingen en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (uit de sociale, economische en culturele milieus).

De samenstelling van de huidige schoolraad is geldig tot 31 maart 2021. Op 01 april 2021 treedt de nieuwe schoolraad in werking en daarvoor worden drie vertegenwoordigers van de ouders en drie personeelsleden rechtstreeks verkozen. Daarnaast worden ook twee leden gecoöpteerd uit de sociale-, economische- en culturele milieus. De schoolraad wordt verkozen door het personeel en de ouders.

Tot uiterlijk 31 oktober 2020 kunnen personeelsleden en ouders zich kandidaat stellen.

Hoe stelt u zich kandidaat?

  • Tot uiterlijk 31 oktober 2020 stelt u zich schriftelijk kandidaat door een formulier (u toegezonden in een bericht via Smartschool, maar ook te krijgen op simpele aanvraag via mail, Smartschool of via het personeelssecretariaat van de school) in te vullen en aangetekend of tegen ontvangstbewijs aan de voorzitter van het kiesbureau te bezorgen:

Anja Van Den Bossche, voorzitter van het kiesbureau
GO! Atheneum Mariakerke
Amand Casier de ter Bekenlaan 26
9030 Mariakerke

Het volledige kiesreglement vindt u op www.g-o.be/verkiezingschoolraad.
De kiezerslijsten zijn te raadplegen op het personeelssecretariaat van de school.

Wat zijn de verdere stappen?

  • Van 01 tot 12 december 2020 zijn er rechtstreekse verkiezingen. Over het verloop van de stemprocedure lichten we u later nog in. De kandidaten krijgen ook nog de mogelijkheid om hun kandidatuur kracht bij te zetten met een motivatie, die aan alle kiesgerechtigden wordt bezorgd.
  • De personen uit de sociale-, economische- en culturele milieus dienen hun kandidatuur voor coöptatie uiterlijk in op 01 februari 2021.
  • De nieuwe schoolraad neemt vanaf 01 april 2021 zijn taak op.

We hopen op heel wat enthousiaste kandidaten om samen met ons mee het beleid van de school te voeren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.